Hand in Hands vision och mål

Att utrota världsfattigdomen är nummer 1 av FN:s globala hållbarhetsmål. Det är även Hand in Hands vision. Utmaningen är gigantisk och frågan angår oss alla – hur och var vi än lever våra liv. Men hur ska människor kunna försörja sig och lyfta sig ur fattigdom om de inte har ett jobb som ger en inkomst?

Vår målsättning är att möjliggöra för fler marginaliserade människor att slippa fattigdomens värsta gissel och därmed kunna leva värdiga liv. Vårt långsiktiga mål är att förbättra försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner människor i världen.

Hand in hand ser människors idéer, kompetens och drivkraft. Vi möter människor med vilja och ambition, men som saknar verktyg för att kunna förändra sin situation. I snart trettio år har Hand in Hand genom utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att människor kunnat utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. Det är vägen för att stärka både individer och samhällen, det är så vi bekämpar fattigdom långsiktigt – inte bara för stunden.

Insamlade medel

Varifrån kommer pengarna?

Vårt arbete möjliggörs av finansiellt stöd från både privata givare, företag och institutionella givare som Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Forum Syd och Radiohjälpen.

Hur används pengarna?

Hand in Hand Swedens insamlade medel förs kontinuerligt över till våra partnerorganisationer. De lokala kontoren och medarbetarna i fält beslutar om hur pengarna ska användas för att bidra till störst positiv effekt. Alla våra projekt berör ett eller flera av våra arbetsområden: entreprenörskap, miljö, demokrati, hälsa och barns utbildning. Genom de olika projekten når vi blivande Hand in Hand-entreprenörer. Tack vare vår träning har miljoner människor kunnat ta sig ur fattigdom, och de driver idag små lönsamma och stabila företag.

Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige

Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges kvalitetskod och har upprättat en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering. Vi innehar även 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.