Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny
Nyhet

En väg ut ur fattigdom ger hopp för framtiden

Fakta

Hand in Hand arbetar med fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap på gräsrotsnivå. Människor som lever i fattigdom får utbildning och träning i hur de kan driva sin verksamhet mer framgångsrikt, hållbart och motståndskraftigt. De utbildas i grupp och bildar starka nätverk där de kan spara tillsammans, utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Hand in Hand driver projekt i Indien, Kenya, Tanzania, Zimbabwe och Afghanistan.
Deltagarna i projekten är främst kvinnor och unga som lever på eller under fattigdomsgränsen, 3,20 dollar/per dag.

Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges kvalitetskod och har upprättat en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering. Vi innehar även 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.