Nyhet

En väg ut ur fattigdom ger hopp för framtiden

Fakta

Hand in Hand arbetar med fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap på gräsrotsnivå. Människor som lever i fattigdom får utbildning och träning i hur de kan driva sin verksamhet mer framgångsrikt, hållbart och motståndskraftigt. De utbildas i grupp och bildar starka nätverk där de kan spara tillsammans, utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Hand in Hand driver projekt i Indien, Kenya, Tanzania, Zimbabwe och Afghanistan.
Deltagarna i projekten är främst kvinnor och unga som lever på eller under fattigdomsgränsen, 3,20 dollar/per dag.

Hand in Hand Sweden följer Giva Sveriges kvalitetskod och har upprättat en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering. Vi innehar även 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.