fbpx Mainas business växer stygn för stygn

Mainas business växer stygn för stygn

Därför arbetar vi med cirkulär ekonomi

Länder med stor fattigdom och hög arbetslöshet delar ofta en annan utmaning – problem med nedskräpning och bristfällig avfallshantering. Ofta saknas fungerande infrastruktur och resurser att hantera avfall, vilket leder till negativa effekter på såväl miljö, hälsa och ekonomi.

Plast är ett särskilt stort problem, då endast en femtedel av all plast återvinns och en stor del hamnar i världshaven. Därför är projekt som det där Maina deltar så viktiga, då hennes företag inte bara skapar försörjning utan även bidrar till att minska användningen av plast.

Hand in Hand driver flera projekt inom avfallshantering som stärker den cirkulära ekonomins tre grundläggande principer – reducera, återanvända och återvinna. Projekten bidrar till bättre avfallshantering med syfte att uppnå hälsosamma, hållbara samhällen och en ren miljö genom gröna jobb.

Bli månadsgivare

Som Entreprenörsfadder bidrar du till att en dag lämna över en sundare och mer rättvis planet. Ditt engagemang gör skillnad året om!

Det får du tillbaka

✔︎ En fin kalender som välkomstgåva

✔︎ Inspirerande nyhetsbrev som visar effekten av ditt engagemang

✔︎ Ett digitalt fadderintyg

✔︎ Delaktighet i en motiverad gemenskap som förändrar världen ihop!

Anmäl dig här >>