fbpx Från hopplöshet till framtidstro | Case story | Hand in Hand Sweden

Från hopplöshet till framtidstro

Fyra indiska kvinnor broderar tillsammans ett stort rött tyg
Starkare tillsammans

Grundtanken med Hand in Hands arbetsmetod är att de som genomgått programmen ska ha förbättrade förutsättningar att klara sin försörjning och stå på egna ben. Ett viktigt steg för att nå dit, är att vi uppmuntrar självhjälpsgrupperna, som är den demokratiska och sociala plattformen i våra projekt, att gå samman och bilda större nätverk. Genom dessa kluster får deltagarna en starkare röst i samhället men också en bättre position på marknaden, för inköp och försäljning av sina produkter och tjänster.

Genom dessa nätverk kan deltagarna få ökad kunskap och styrka, vilket möjliggör tillgång till olika statliga stödsystem och försäkringar som de har rätt till. De blir även mer respekterade och får möjlighet att delta i lokala beslutande organ där de kan påverka frågor som direkt påverkar det vardagliga livet. Det kan till exempel handla om förbättrad gatubelysning, skolfrågor eller tillgång till rent vatten.

Hand in Hand har stöttat hundratals liknande sammanslutningar både i Indien (Cluster Level Network) och i Kenya (Community Based Organisation) – vilket visat vara en mycket framgångsrik metod för att stärka deltagare då de ska utkräva sina rättigheter, men även skapa bättre lönsamhet i deras mikroföretagande. Ibland, som i fallet med Kasida, slår deltagarna samman sina verksamheter och skapar ett större gruppföretag. Som kollektiv har de en avsevärt bättre förhandlingsposition och kan även stötta varandra i utvecklingen av företagandet. Det är så vi skapar motståndskraft mot framtida utmaningar och både social och ekonomisk hållbarhet i projekten.

Bli månadsgivare

Som Entreprenörsfadder bidrar du till att en dag lämna över en sundare och mer rättvis planet. Ditt engagemang gör skillnad året om!

Det får du tillbaka

✔︎ En fin foto- och receptbok som välkomstgåva

✔︎ Inspirerande nyhetsbrev som visar effekten av ditt engagemang

✔︎ Ett digitalt fadderintyg

✔︎ Delaktighet i en motiverad gemenskap som förändrar världen ihop!

Anmäl dig här >>