Från småskalig jordbrukare till framgångsrik skräddare