Från isolering till ledarskap

Porträtt av indisk kvinna
Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Alla människor omfattas av den deklaration om mänskliga rättigheter som antogs av FN år 1948 och den är också utgångspunkten i Hand in Hands arbete. Där slås det bland annat fast att alla människor har rätt till ett liv fritt från våld och diskriminering, rätt till utbildning och rätt att äga egendom. I många länder kan traditionella, ojämställda normer begränsa kvinnors rörelsefrihet, rätt att fritt välja yrke eller äga egendom och land. Därför ingår kunskap om jämställdhet och kvinnors rättigheter i alla våra insatser samt hur dessa rättigheter kan utkrävas.

Genom utbildning i entreprenörskap stärks kvinnors självförsörjning, vilket är en nyckelfaktor för många andra utvecklingssteg. En egen inkomst förstärker den ekonomiska såväl som den sociala makten, kvinnors ställning stärks både i familjen och i samhället i stort. Självhjälpsgrupperna och klusternätverken är viktiga sociala plattformar, som skapar gemensam styrka att driva förändring. Tulsi nya liv är ett fint exempel både på hur både den ekonomiska och sociala egenmakten stärks genom våra insatser.

Bli månadsgivare

Som Entreprenörsfadder bidrar du till att en dag lämna över en sundare och mer rättvis planet. Ditt engagemang gör skillnad året om!

Det får du tillbaka

✔︎ En fin kalender som välkomstgåva

✔︎ Inspirerande nyhetsbrev som visar effekten av ditt engagemang

✔︎ Ett digitalt fadderintyg

✔︎ Delaktighet i en motiverad gemenskap som förändrar världen ihop!

Anmäl dig här >>