fbpx Silvias resa mot framgång | Hand in Hand Sweden

Från åker till app 

Leende kvinna står framför en träbyggnad.
Social Return on Investment

Silvia har deltagit i ett av de byprojekt som finansierats av Lind Foundation i Eldoret, Kenya. En ny rapport från detta projekt visar imponerande resultat, bland annat att varje investerad dollar har genererat ett värde på hela 15,4 USD.

Den metod som använts för att utvärdera projektet kallas SROI (Social Return on Investment). SROI mäter, analyserar och bevisar insatsernas effekt, inte bara i finansiella termer utan också genom att beakta icke-finansiella faktorer, som sociala och miljömässiga aspekter.

Läs mer här.

2556 deltagare slutförde Hand in Hands entreprenörskapsträning.

2160 företag startades genom Hand in Hands program.

98% av företagen uppnådda hållbarhet och skapade försörjningsmöjligheter.