Banbrytande framgång i mansdominerad bransch

Kvinna i gul tröja och hatt visar tummen upp i en butik.
Bli månadsgivare

Sammansättning av bilder som visar glada människor i olika verksamheter, med en stor slogan som uppmanar månadsgivare att inte släppa taget.

Vi räknar idag med att snittkostnaden för en person att genomgå vår entreprenörsträning är 2 500 kronor.

Utbildningen kombinerar kunskap i företagsekonomi, sparande, värdekedjor och marknadsföring, med mjukare värden som ökat självförtroende och förmågan att agera som entreprenör. Deltagarna lär sig även om mänskliga rättigheter och hållbarhet för människa och miljö.

Som Entreprenörsfadder gör du skillnad året om! Du som skänker 200 kronor i månaden, kan på bara ett år hjälpa en ny entreprenör att utvecklas och växa!

Det får du tillbaka

✔︎ En fin foto- och receptbok som välkomstgåva

✔︎ Inspirerande nyhetsbrev som visar effekten av ditt engagemang

✔︎ Ett digitalt fadderintyg

✔︎ Delaktighet i en motiverad gemenskap som förändrar världen ihop!

Anmäl dig här >>

Accelerator Plus

Pilotprojektet Accelerator Plus, i vilket Muchaneta deltagit, stöttar femton utvalda entreprenörer, individuella och i grupp, som driver företag med hög tillväxtpotential. Målet är att stötta dessa småskaliga företag så att de kan omvandla sina informella affärsverksamheter till formella, lönsamma och hållbara företag och därmed skapa fler arbetstillfällen och bidra till ett välmående lokalsamhälle.

Acceleratorerna arbetar fram affärsplaner och får tillgång till krediter för att kunna investera i företagen, öka försäljningen, expandera och anställa medarbetare. I acceleratorernas företag produceras konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter som uppfyller standardkrav, hälso- och miljöbestämmelser samt andra krav från marknaden. Acceleratorerna får individuell coachning för att kunna utveckla sina företag.

Projektet finansieras av en privat givare och pågår 2023–2024.