5 steg mot ett framgångsrikt samarbete
För företag

5 steg mot ett framgångsrikt samarbete

Alla företag har förstås olika förutsättningar och utgångspunkter, men de flesta vill att samarbetet ska vara långsiktigt och väl förankrat. Vad är då viktigt att tänka på? Vi har listat några hållpunkter för att ert engagemanget ska lyckas uppfylla målen.

Utgå från företagets egna värderingar

Ibland finns värderingarna tydligt formulerade, ibland finns de rotade i företagets historia och kultur. Är det viktigt för er att bidra till den gröna omställningen? Tror ni på människors egen kraft och förmåga?  Vilka av de globala hållbarhetsmålen ni fokuserar på? Engagera gärna fler på företaget redan i detta skede. Att gräva där man står är en bra början.

Hitta en organisation som matchar

Utifrån värderingar och fokusområden kan ni lättare hitta den eller de organisationer som bäst stämmer överens. Vidga vyerna och kom ihåg att hållbarhetsmålen är globala! Diskutera hur era önskemål och förväntningar kan mötas -och vad samarbetet kan ge er tillbaka. Ta del av tidigare erfarenheter som organisationen har kring liknande samarbetsprojekt.

Sätt ett tydligt mål med samarbetet

Med gemensamma värderingar är det sedan lätt att hitta ett projekt eller investering som matchar. Var noga med att ha ett tydligt och uppföljbart mål med er insats och ha en plan om hur dessa projekt ska följas upp och rapporteras.

Engagera internt

Det är otroligt viktigt – och tacksamt – att engagera medarbetarna i projektet. Det stärker både den interna stoltheten, sammanhållningen och lojaliteten. Se till att ha bra, uppdaterat material från projektet att dela i era egna kanaler. Bjud in organisationen till företaget för att berätta mer!
 
Följ upp

Följ upp de satta målen. Utvärdera samarbetet gemensamt. Vad var bra, vad kan stärkas? Hitta ett nytt projekt!

Tillbaka till
Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad