Solrosor – en gröda med superkrafter

Project Sunflower

Pandemi, matbrist, ett utsatt ekosystem – och nu även ett krig som slår direkt mot de allra fattigaste på andra sidan jordklotet. Utmaningarna hopar sig för de som redan kämpar. Men ur svårigheter växer också innovativa idéer fram.

Detta projekt i Kenya är ett exempel på en ny satsning som direkt motverkar det pågående krigets konsekvenser – och som även kan stärka både människors försörjning och den biologiska mångfalden på sikt.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 15; Ekosystem och biologisk mångfald.

Bli en del av förändringen som världen behöver

Vi söker nu finansiering till detta prioriterade projekt och hoppas på ditt eller ditt företags stöd. Bidra direkt med valfri summa eller kontakta oss – vi ser mycket fram emot en dialog med dig! För frågor eller samtal, kontakta magnus.omnell@handinhandsweden.se.

90konto logo

Läs mer om projektet

Project Sunflower
695 KB