fbpx Solrosor – en gröda med superkrafter | Hand in Hand Sweden
Solrosor – en gröda med superkrafter

Project Sunflower

Pandemi, matbrist, ett utsatt ekosystem – och nu även ett krig som slår direkt mot de allra fattigaste på andra sidan jordklotet. Utmaningarna hopar sig för de som redan kämpar. Men ur svårigheter växer också innovativa idéer fram.

Detta projekt i Kenya är ett exempel på en ny satsning som direkt motverkar det pågående krigets konsekvenser – och som även kan stärka både människors försörjning och den biologiska mångfalden på sikt.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Projektet fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:

1; Ingen fattigdom, 2; Ingen hunger, 5; Jämställdhet, 8; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 15; Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om projektet

Project Sunflower
695 KB