Vår arbetsmodell i fyra enkla steg

Vår arbetsmodell i fyra enkla steg

Hand in Hands arbetsmodell bygger på hjälp till självhjälp och innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan medlemmarna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter.

STEG 1 – SOCIAL MOBILISERING

STEG 1 – SOCIAL MOBILISERING

Som ett första steg i vår modell mobiliserar vi framför allt kvinnor i självhjälpsgrupper. Där får de lära sig om gruppdynamik samt vikten av att spara och hålla en budget. Vid behov utbildar vi dem även i att läsa, skriva och räkna. En självhjälpsgrupp består av ungefär 20 medlemmar och tillsammans påbörjar de ett gemensamt sparande. I grupperna skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma och tydliga mål.

STEG 2 – UTBILDNING I ENTERPRENÖRSKAP

STEG 2 – UTBILDNING I ENTERPRENÖRSKAP

Kvinnorna i självhjälpsgrupperna utbildas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. Därefter fokuserar utbildningen på hur man startar och driver en verksamhet. I gruppen analyseras vilka kunskaper de olika deltagarna har samt möjliga branscher och inriktningar, till exempel grönsaksodling, bageri, skrädderiverksamhet, skönhetssalong och cykelverkstad.

STEG 3 – FINANSIERING

STEG 3 – FINANSIERING

Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna regelbundet att spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till seriösa institut för mikrolån. Lånen får enbart användas för investeringar i kvinnornas affärsverksamheter, aldrig för konsumtion. Återbetalningsgraden är mycket hög, nästan 100 %, och många medlemmar återkommer så småningom för att, genom ytterligare lån, expandera sin verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar mikrolån.

STEG 4 – EXPANSION

STEG 4 – EXPANSION

När företaget är igång hjälper våra affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Om företaget vill nå utanför sin lokala marknad ställs högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi hjälper ofta företagen att bygga resurser för expansion utanför sin traditionella marknad. Ibland hjälper vi också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på nya marknader.

Resultatet

Resultatet

Tack vare företagen kan medlemmarna i våra självhjälpsgrupper öka familjens inkomst väsentligt. De har till exempel råd att låta sina barn gå i skolan, att äta sig mätta varje dag och att köpa medicin om någon i familjen blir sjuk. När kvinnor får en inkomst bidrar det även till att de får en starkare och mer jämlik roll i familjen såväl som i samhället.