Stöder fler än 12 000 småskaliga företagare

Krisen i Zimbabwe har pågått i årtionden och dessvärre finns det inget i nuläget som tyder på att några större förbättringar kommer ske inom en snar framtid. Den pandemiska kris som drabbat oss globalt har för landet inneburit ännu större påfrestningar som spänner över flera dimensioner- ekonomiska, sociala och miljörelaterade, vilket kommer drabba den fattigaste delen av befolkningen i Zimbabwe allra värst. Hand in Hands projekt för jobbskapande ”Job creation program” utgör organisationens kärnverksamhet i landet och bygger på den egna modellen för social och ekonomisk utveckling, social mobilisering, utveckling av marknadsförbindelser, företagarutbildning samt tillgång till mikrofinanser. Projektets nya fas startade 2020, pågår fram till 2024 och finansieras av Postkodlotteriet.

Bakgrund

Den exceptionella torkan under 2019 gjorde skördesäsongen till den värsta på decennier. Bönderna i landet producerade i snitt 40% mindre än den genomsnittliga produktionen under de senaste fem åren. Avkastningen beräknas enligt FN:s livsmedelsorgan (FAO) nätt och jämnt att kunna möta 50% av den interna efterfrågan. Utöver detta nådde inflationen 175% i juni 2019 och priserna på basmat steg med 78%, vilket innebar ökande matkostnader för innevånarna.

Situationen är särskilt bekymmersam för människor på landsbygden som till 80% är helt beroende av sina grödor, främst kvinnor. FN publicerade i slutet av 2019 flertalet rapporter gällande matförsörjnings-situationen i Zimbabwe och under 2020 beräknas 6–8 miljoner av den totala befolkningen på 13 miljoner invånare att vara drabbade av hungersnöd, till följd av den undermåliga skörden.

Hand in Hands engagemang i Zimbabwe startade redan 2011 och sedan 2014 har organisationen utvecklat projektet ”Job creation program” som numera stöder fler än 12 000 småskaliga företagare. Projektet riktar sig främst till marginaliserade kvinnor och ungdomar men även män som lever utsatta samhällen på landsbygden i Zimbabwe. Genom vårt förhållningssätt till utveckling av företagande stärker vi individer och försörjning i lokala samhällen samtidigt som vi stöder hållbar utveckling.

Projektets huvudmål

Projektets huvudmål

Det övergripande målet för projektet är att på ett hållbart sätt förbättra försörjningen för småskaliga entreprenörer från särskilt utsatta grupper som bor i landsbygdsområden, med huvudsakligt fokus på ungdomar och kvinnor.

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

Koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål

På ett övergripande plan är utvecklingsmål 1 – Ingen fattigdom i fokus då syftet med projektet är att långsiktigt främja försörjningsmöjligheterna för särskilt utsatta grupper. Vidare finns ett fokus på utvecklingsmål 5 – Jämställdhet eftersom projektet huvudsakligen riktar sig till kvinnor (och ungdomar).

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad