Så här behandlar vi dina personuppgifter

Hand in Hand arbetar aktivt med en god hantering av dina personuppgifter och är mån om att du ska kunna känna dig trygg i alla kontakter med oss där du delger oss dina personuppgifter. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Det betyder att vi respekterar din integritet och din rätt över att ha kontroll över dina personuppgifter. Därför är vi öppna med vilka personuppgifter som vi samlar in, varför vi gör det och kommer att skydda din data på ett säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Integritetspolicyn gäller i alla sammanhang, som när du besöker vår webbplats handinhandsweden.se, använder sig av någon av våra tjänster på webbplatsen, när besöker våra sociala medier eller är i kontakt med oss på annat sätt tex. via e-post, via telefon, post eller på annat sätt.

Integritetspolicyn gäller oavsett om du är i kontakt med oss som givare, medlem, volontär eller är intresserad av oss. Den gäller också om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller som anställd hos Hand in Hand.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hand in Hand Sweden med org nr. 814000-8643 och adress Norrtullsgatan 6, 5tr, 113 29 Stockholm (nedan kallad ”föreningen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

I första hand samlar vi in personuppgifter direkt från dig, såsom ditt för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, personnummer. Vi kan också komma att komplettera dina personuppgifter tex. att vi lägger till namn till ett mobilnummer.

I de fall vi får in dina personuppgifter från andra berättar vi för dig var vi har fått dem, vilket vi gör vid första kontakten med dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter kopplade till föreningens verksamhet (tex. insamling genom personlig bearbetning, insamlingsaktiviteter samt medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter och skicka nyhetsbrev).

Om cookies

När du använder vår webbplats samlas uppgifter in via tex. cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas alternativt anonymiseras. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Det innebär att uppgifter gallras ut då det inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för det ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre när det krävs så i annan lagstiftning, tex. bokföringslagen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningen. info@handinhandsweden.se alt telefon 08-517 00 890.

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/