Hand in Hand Sweden

Norrtullsgatan 6, 5 tr 113 29 Stockholm, Sverige Org.nr: 814000-8643

Besöksadress: Norrtullsgatan 6
+46-(0)8 517 00 890
info@handinhandsweden.se

Hand in Hand Sweden

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Stina Götbrink

Secretary General | Generalsekreterare stina.gotbrink@handinhandsweden.se 070 - 264 38 82

INSAMLING/DONATIONER

MAGNUS OMNELL

Head of Fundraising | Insamlingschef magnus.omnell@handinhandsweden.se 070 - 111 01 18

Ulrika Sundblad

Fundraising Manager ulrika.sundblad@handinhandsweden.se 070 - 876 79 06

Nils Garcia-Grundström

Fundraising Manager nils.garcia@handinhandsweden.se 070 - 493 32 94

Linda Lindberg

Fundraising manager linda.lindberg@handinhandsweden.se 073 - 512 01 15

Sara Zachrisson

Fundraising Manager sara.zachrisson@handinhandsweden.se 073 - 355 55 92

Kerstin Samuelson

Fundraiser kerstin.samuelson@handinhandsweden.se 070 - 660 51 67

Gabriella Ohldin

Fundraiser (Göteborg) gabriella.ohldin@handinhandsweden.se 070 - 938 71 03

Agneta Strandberg

Fundraiser agneta.strandberg@handinhandsweden.se

KOMMUNIKATION

Brita S.Ihre

Head of Communications | Kommunikationschef brita.ihre@handinhandsweden.se 070 - 555 23 25

Lisa Broberg

Digital Communications Manager | Ansvarig digital kommunikation lisa.broberg@handinhandsweden.se

Lena Telander

Communications Manager | PR och kommunikationsansvarig lena.telander@handinhandsweden.se 073 - 938 37 86

Pia Hallonsten

Communications specialist | Kommunikatör pia.hallonsten@handinhandsweden.se 070 - 535 32 91

Ramona Zein

Project Coordinator | Projektkoordinator ramona.zein@handinhandsweden.se 070 - 464 16 54

PROGRAMVERKSAMHET

Anna Bertmar Khan

Head of Programmes | Programchef anna.bertmarkhan@handinhandsweden.se

Dorcus Adongo

Monitoring, Evaluation and Learning Manager dorcus.adongo@handinhandsweden.se

Shreya Mukherjee

Programme Manager | Programhandläggare

(Föräldraledig)

shreya.mukherjee@handinhandsweden.se 072 - 771 21 59

Matou Shamjetshabam

Programme Manager | Programhandläggare matou.shamjetshabam@handinhandsweden.se

Katja Frölin

Programme Manager | Programhandläggare katja.frolin@handinhandsweden.se 070 - 672 01 37

Jacqueline Ernerot

Institutional Fundraising Manager. jacqueline.ernerot@handinhandsweden.se 070 - 718 55 80

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Ulrika Allgulander

Head of Finance | Ekonomichef ulrika.allgulander@handinhandsweden.se 072 - 724 93 64

Frida Lundström

Project Controller | Projektcontroller frida.Lundstrom@handinhandsweden.se 076 - 853 39 39

STYRELSE HAND IN HAND

Hand in Hands styrelse ska bestå av ledamöter som besitter erfarenhet av områden som är av stor vikt för föreningen. Sådana områden är exempelvis insamling, marknadsföring, biståndsarbete, administration och intern kontroll samt globala utvecklingsfrågor. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger om året.

CHARLOTTE BOHMAN

Styrelseordförande

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017. Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

charlotte.bohman@handinhandsweden.se

David Wiking

Styrelseledamot

Master of Art. Managementkonsult med fokus på hållbarhet och Agenda 2030, driver företaget We-ness. Tidigare chefsuppdrag på biståndsmyndigheten Sida och vid svenska ambassader. Mångårig erfarenhet av global utveckling och organisationsutveckling.

SUNIT MEHROTRA

Styrelseledamot

Civilekonom. Grundare och VD på reklambyrån King Solutions med 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen.

Styrelseuppdrag: Social Initiative och Executive Health.

Per Ronnås

Docent, Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomisk utveckling, fattigdomsbekämpning och sysselsättningfrågor har stått i centrum under en karriär med bland annat befattning som chefsekonom vid Sida och sysselsättningsexpert vid ILO. Arbetar sedan pensionen som fristående konsult.

Lennart Grebelius

Styrelseledamot

Mångsysslare inom näringsliv och konst med en bakgrund som familjeföretagare och vd för textil företaget Sätila. Startat och drivit upp ett större fastighetsbestånd i Sverige och London. Riskkapitalist och investerare, social entreprenör samt konstnär.

Anna Benjamim

Styrelseledamot

Civilekonom. Investerare i start-up bolag samt konsult. Bakgrund som controller och affärsutveckling inom retail. Styrelseuppdrag: ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB, Woila m fl. 

CHARLOTTE ÖSTERBERG

Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S, 3S.

Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

ROLF CARLMAN

Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida).

Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Veronique Lönnerblad

Styrelseledamot

MBA. Tidigare Generalsekreterare för UNICEF Sverige och medlem i UNICEF:s Global Management Team, rektor för Franska Skolan samt lärare. Styrelseordförande för arbetsgivarorganisationen IDEA, styrelseledamot i Giva Sveriges Etiska Råd för insamling och i Kompis Sverige.

VALBEREDNING

Valberedningen valdes vid årsmötet 2022.

ROGER HÄLLHAG

Sammankallande roger.hallhag@gmail.com

Rolf Carlman

ro.carlman@telia.com

JOHAN RÅDMARK

jradmark@gmail.com