Hand in Hand Sweden

Box 5216 102 45 Stockholm Sverige Org.nr: 814000-8643

Besöksadress: Nybrogatan 34
+46-(0)8 517 00 890
info@handinhandsweden.se

HAND IN HAND I SVERIGE

Kontakta oss gärna om du har några frågor

Stina Götbrink

Generalsekreterare stina.gotbrink@handinhandsweden.se 070 - 264 38 82

INSAMLING/DONATIONER

MAGNUS OMNELL

Insamlingschef magnus.omnell@handinhandsweden.se 070 - 111 01 18

SOFIE BORGUDD

Givarsamarbeten företag sofie.borgudd@handinhandsweden.se 070 - 554 54 81

ANNA URBAN

Givarsamarbeten stora privata givare anna.urban@handinhandsweden.se 070 - 917 00 63

Nils Garcia-Grundström

Givarsamarbeten privatinsamling nils.garcia@handinhandsweden.se 070 - 493 32 94

Ulrika Sundblad

Givarsamarbeten företag ulrika.sundblad@handinhandsweden.se 070 - 876 79 06

MALIN GROTH

Givarsamarbeten malin.groth@handinhandsweden.se

Gabriella Ohldin

Givarsamarbeten Göteborg gabriella.ohldin@handinhandsweden.se 070 - 938 71 03

FANNY LUNDQVIST

Stiftelsedonationer fanny.lundqvist@handinhandsweden.se 073 - 071 17 88

KOMMUNIKATION

Brita S.Ihre

Kommunikationschef brita.ihre@handinhandsweden.se 070 - 555 23 25

Lisa Broberg

Digital marknadskoordinator lisa.broberg@handinhandsweden.se 070 - 771 55 33

Lena Telander

PR och kommunikation lena.telander@handinhandsweden.se 073 - 938 37 86

Pia Hallonsten

Content pia.hallonsten@handinhandsweden.se 070 - 535 32 91

PROGRAMVERKSAMHET

Josephine Carlson

Programchef josephine.carlson@handinhandsweden.se

JOHN LUND

Programhandläggare john.lund@handinhandsweden.se 070 - 758 30 92

FEDERICO ZACCHIA

Programhandläggare federico.zacchia@handinhandsweden.se

SARA ALMSTRÖM

Programhandläggare sara.almstrom@handinhandsweden.se

Shreya Mukherjee

Programhandläggare (föräldraledig) shreya.mukherjee@handinhandsweden.se 072 - 771 21 59

MONITORING, EVALUATION, ACCOUNTABILITY AND LEARNING (MEAL)

FIONA ROTBERG

Utvärdering och internt lärande fiona.rotberg@handinhandsweden.se 072 - 554 10 10

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Ulrika Allgulander

Chef ekonomi och administration ulrika.allgulander@handinhandsweden.se 072 - 724 93 64

Frida Lundström

Projektcontroller frida.Lundstrom@handinhandsweden.se 076 - 853 39 39

STYRELSE HAND IN HAND

Hand in Hands styrelse ska bestå av ledamöter som besitter erfarenhet av områden som är av stor vikt för föreningen. Sådana områden är exempelvis insamling, marknadsföring, biståndsarbete, administration och intern kontroll samt globala utvecklingsfrågor. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger om året.

CHARLOTTE BOHMAN

Styrelseordförande

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017. Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

charlotte.bohman@handinhandsweden.se

SUNIT MEHROTRA

Styrelseledamot

Civilekonom. Grundare och VD på reklambyrån King Solutions med 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen.

Styrelseuppdrag: Social Initiative och Executive Health.

ANDERS ANDERSSON

Styrelseledamot

Ekonomijournalist, entreprenör, ekonomisk rådgivare och författare. Tidigare chefredaktör på tidningarna Privata Affärer och Driva Eget.

Styrelseuppdrag: Råd & Rön, stiftelsen Soptippen, Lev Rikare och Infiniton.

PONTUS BONNIER

Styrelseledamot

Civilekonom. VD för Bonniers Konsthall.

Styrelseuppdrag: Bonnier Holding AB och Dagens Nyheter AB

Helena Rietz

Styrelseledamot

Internationell ekonom. Diplomat. Chef för UD:s Afrikaenhet sedan 2016. Tidigare bl.a. Ambassadör i DR Kongo och Jordanien samt bitr. chef MUST (Försvarsmakten). Delägare i bokförlaget Gröndahl & Rietz.

ROLF CARLMAN

Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida).

Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

CHARLOTTE ÖSTERBERG

Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S, 3S.

Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

Johan Schaar

Styrelseledamot

Agronomie dr. F.n. ordförande för ALNAP samt Associate Senior Fellow vid SIPRI; tidigare chef för det svenska biståndet till Palestina vid generalkonsulatet i Jerusalem; arbetat för World Resources Institute i Washington DC; f.d. avdelningschef (bl.a. miljö och klimat) vid SIDA. 

VALBEREDNING

Valberedningen valdes vid årsmötet 2018.

JOHAN RÅDMARK

jradmark@gmail.com

Rolf Carlman

ro.carlman@telia.com

ROGER HÄLLHAG

Sammankallande roger.hallhag@gmail.com