Hand in Hand Sweden

Box 5216 102 45 Stockholm Sverige Org.nr: 814000-8643

Besöksadress: Nybrogatan 34
+46-(0)8 517 00 890
info@handinhandsweden.se

HAND IN HAND I SVERIGE

Kontakta oss gärna om du har några frågor

Stina Götbrink

Generalsekreterare stina.gotbrink@handinhandsweden.se 070 - 264 38 82

MONITORING, EVALUATION, ACCOUNTABILITY AND LEARNING (MEAL)

DR. FIONA ROTBERG, PhD

Ansvarig MEAL fiona.rotberg@handinhandsweden.se 072 - 554 10 10

INSAMLING/DONATIONER

SOFIE BORGUDD

Insamlingsansvarig sofie.borgudd@handinhandsweden.se 070 - 554 54 81

ANNA URBAN

Givarsamarbeten stora privata givare anna.urban@handinhandsweden.se 070 - 917 00 63

Nils Garcia-Grundström

Givarsamarbeten privatinsamling nils.garcia@handinhandsweden.se 070 - 493 32 94

MAGNUS OMNELL

Givarsamarbeten stora privata givare magnus.omnell@handinhandsweden.se 070 - 111 01 18

HÅKAN JARLENIUS

Givarsamarbeten företag hakan.jarlenius@handinhandsweden.se 070 - 827 52 02

MARIANNE LINDAHL

Givarsamarbeten företag marianne.lindahl@handinhandsweden.se 072 - 502 88 88

Ulrika Sundblad

Företagssamarbeten ulrika.sundblad@handinhandsweden.se 070 - 876 79 06

MALIN GROTH

Givarsamarbeten malin.groth@handinhandsweden.se

Gabriella Ohldin

Givarsamarbeten Göteborg gabriella.ohldin@handinhandsweden.se 070 - 938 71 03

KOMMUNIKATION

Brita S.Ihre

Kommunikationsansvarig brita.ihre@handinhandsweden.se 070 - 555 23 25

Lisa Broberg

Digital marknadskoordinator lisa.broberg@handinhandsweden.se 070 - 771 55 33

Lena Telander

PR och kommunikation lena.telander@handinhandsweden.se 073 - 938 37 86

FANNY LUNDQVIST

Givarsupport och digitala medier

Föräldraledig

fanny.lundqvist@handinhandsweden.se 073 - 071 17 88

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Amanda Dahlin

Project Controller amanda.dahlin@handinhandsweden.se 073 - 760 22 40

Ulrika Allgulander

Administrativ chef ulrika.allgulander@handinhandsweden.se 072 - 724 93 64

PROGRAMVERKSAMHET

Josephine Carlson

Programansvarig josephine.carlson@handinhandsweden.se

JOHN LUND

Programhandläggare john.lund@handinhandsweden.se 070 - 758 30 92

FEDERICO ZACCHIA

Programhandläggare federico.zacchia@handinhandsweden.se

Shreya Mukherjee

Programhandläggare shreya.mukherjee@handinhandsweden.se 072 - 771 21 59

SARA ALMSTRÖM

Programhandläggare sara.almstrom@handinhandsweden.se

STYRELSE HAND IN HAND

Hand in Hands styrelse ska bestå av ledamöter som besitter erfarenhet av områden som är av stor vikt för föreningen. Sådana områden är exempelvis insamling, marknadsföring, biståndsarbete, administration och intern kontroll samt globala utvecklingsfrågor. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger om året.

CHARLOTTE BOHMAN

Styrelseordförande

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017. Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

charlotte.bohman@handinhandsweden.se

SUNIT MEHROTRA

Styrelseledamot

Civilekonom. Grundare och VD på reklambyrån King Solutions med 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen.

Styrelseuppdrag: Social Initiative och Executive Health.

ANDERS ANDERSSON

Styrelseledamot

Ekonomijournalist, entreprenör, ekonomisk rådgivare och författare. Tidigare chefredaktör på tidningarna Privata Affärer och Driva Eget.

Styrelseuppdrag: Råd & Rön, stiftelsen Soptippen, Lev Rikare och Infiniton.

PONTUS BONNIER

Styrelseledamot

Civilekonom. VD för Bonniers Konsthall.

Styrelseuppdrag: Bonnier Holding AB och Dagens Nyheter AB

Helena Rietz

Styrelseledamot

Internationell ekonom. Diplomat. Chef för UD:s Afrikaenhet sedan 2016. Tidigare bl.a. Ambassadör i DR Kongo och Jordanien samt bitr. chef MUST (Försvarsmakten). Delägare i bokförlaget Gröndahl & Rietz.

ROLF CARLMAN

Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida).

Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

CHARLOTTE ÖSTERBERG

Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S, 3S.

Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

Johan Schaar

Styrelseledamot

Agronomie dr. F.n. ordförande för ALNAP samt Associate Senior Fellow vid SIPRI; tidigare chef för det svenska biståndet till Palestina vid generalkonsulatet i Jerusalem; arbetat för World Resources Institute i Washington DC; f.d. avdelningschef (bl.a. miljö och klimat) vid SIDA. 

VALBEREDNING

Valberedningen valdes vid årsmötet 2018.

JOHAN RÅDMARK

jradmark@gmail.com

Rolf Carlman

ro.carlman@telia.com

ROGER HÄLLHAG

Sammankallande roger.hallhag@gmail.com