Huvudpartners till Hand in Hand har valt att gå in i ett verkligt nära och hållbart samarbete. Investeringar som görs ligger på ett minimum om 500 000 kronor per år och vi arbetar tillsammans under minst tre år.

Huvudpartners har ibland en egen idé om hur man vill vill göra skillnad och tillsammans med Hand in Hand skräddarsys ett eller flera projekt utifrån företagets värderingar och intressen. Vi vänder oss dock alltid till de lokala kontoren i verksamhetsländerna och medarbetarna i fält, som bäst avgör hur pengarna ska användas för att bidra till störst positiv effekt.

Huvudpartners tilldelas personlig kontakt på Hand in Hand och möter även Hand in Hands kommunikationschef för att gemensamt arbeta fram en kommunikationsplan utifrån företagets behov. Detta är både värdefullt för att öka intern delaktighet och ett viktigt stöd i företagets externa kommunikation kring sitt CSR-engagemang.

Collector Bank

Collector Bank

Collector Bank och Hand in Hand har sedan 2014 haft ett nära samarbete, bland annat genom ett antal Byprojekt i Indien. I våra samarbeten har tillgång till vatten, bättre hygien och fungerande avfallshantering varit en viktig del.

Collector Banks senaste donation om 500 000 kronor per år i tre år syftar till ett utvidgat Byprojekt integrerat med mikrokreditsfonder i Kenya och bidrar bland annat till träning och stöd i entreprenörskap för cirka 500 personer och 350 startade/utvecklade företag.

”Jag gillar förhållningssättet, att man börjar blygsamt med en bra affärsidé och lånar minsta möjliga slant, utvecklar och om det bär sig lånar man ytterligare en liten summa. Där är det viktiga att kunna försörja sig och sin familj, och ge massor av människor jobb – det hade jag gärna sett mer av här.”

Lena Apler, grundare, Collector Bank

Nordic Capital

Nordic Capital

Nordic Capital stödjer Hand in Hands arbete med att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och kunskap i entreprenörskap som ett medel för att bekämpa fattigdom. Nordic Capital och Hand in Hand ingick partnerskap redan 2015 och sedan dess har riskkapitalbolaget bidragit till uppbyggnaden av Hand in Hands verksamhet i flera indiska byar.

Stödet fokuserar på byprojekt där livsvillkoren för hela samhällen stärks genom utbildning och kunskap i entreprenörskap. Nya jobb och inkomstmöjligheter skapas. Jobben finns fram för allt inom jordbruk och djurhållning men även i andra branscher. Dessutom erbjuds kunskap och insatser för att utrota  barnarbete, förbättra människors hälsa, öka kunskapen om miljö och människors rättigheter. Hittills har Nordic Capital bidragit till att närmare 1500 mikroföretag har startats eller stärkts. Flera medarbetare har varit på plats för att besöka byarna och har med egna ögon sett framstegen.

”Vi gillar tanken på att man hjälper människor att hjälpa sig själva. Vi ser mottagarna som personer med stor egen förmåga där stöttning och coachning kan ge stor utveckling och att långsiktigt hitta lösningar för att kunna stå på egna ben Företag kan alltid hjälpa till mer i samhället och det engagemanget tror jag finns i alla branscher precis som hos oss. Det finns många bra initiativ att stötta och vi tror att Hand in Hands verksamhet verkligen kan göra skillnad.”

Kristoffer Melinder, VD, Nordic Capital

Lind Foundation

Lind Foundation

Danska Lind Foundations donation gör det möjligt att träna och skapa förutsättningar för 2 500 människor att starta egna företag och ta sig ur fattigdom. Programmet löper över tre år och kommer att förbättra levnadsvillkoren för 7 500 människor, vilket i sin tur får positiva effekter på hela lokalsamhället.

”Detta är Lind Foundations största donation. Hand in Hand är en kompetent organisation och vi ser stort värde i att stödja arbetet. Bland resultaten ser vi bättre sociala och ekonomiska villkor för familjer, skolgång för barnen och en positiv utveckling för det lokala samhället. Vi ser fram emot att stödja deras arbete med byprojekt i Kenya.”

Henrik Lind, Lind Foundation