Huvudpartners till Hand in Hand har valt att gå in i ett verkligt nära och hållbart samarbete. Investeringar som görs ligger på ett minimum om 500 000 kronor per år och vi arbetar tillsammans under minst tre år.

Huvudpartners har ibland en egen idé om hur man vill vill göra skillnad och tillsammans med Hand in Hand skräddarsys ett eller flera projekt utifrån företagets värderingar och intressen. Vi vänder oss dock alltid till de lokala kontoren i verksamhetsländerna och medarbetarna i fält, som bäst avgör hur pengarna ska användas för att bidra till störst positiv effekt, och projekten ligger alltid inom ramen för våra fem arbetsområden: 

  • Ökade arbetstillfällen
  • Barns utbildning
  • Miljö
  • Hälsovård
  • Demokratiska rättigheter

Huvudpartners tilldelas personlig kontakt på Hand in Hand och möter även Hand in Hands kommunikationschef för att gemensamt arbeta fram en kommunikationsplan utifrån företagets behov. Detta är både värdefullt för att öka intern delaktighet och ett viktigt stöd i företagets externa kommunikation kring sitt CSR-engagemang.

Collector Bank

Collector Bank

Collector Bank och Hand in Hand har sedan 2014 haft ett nära samarbete, bland annat genom ett antal Byprojekt i Indien. I våra samarbeten har tillgång till vatten, bättre hygien och fungerande avfallshantering varit en viktig del.

Collector Banks senaste donation om 500 000 kronor per år i tre år syftar till ett utvidgat Byprojekt integrerat med mikrokreditsfonder i Kenya och bidrar bland annat till träning och stöd i entreprenörskap för cirka 500 personer och 350 startade/utvecklade företag.

”Jag gillar förhållningssättet, att man börjar blygsamt med en bra affärsidé och lånar minsta möjliga slant, utvecklar och om det bär sig lånar man ytterligare en liten summa. Där är det viktiga att kunna försörja sig och sin familj, och ge massor av människor jobb – det hade jag gärna sett mer av här.”

Lena Apler, grundare, Collector Bank

Nordic Capital

Nordic Capital

Nordic Capital och Hand in Hand ingick partnerskap redan 2015 och sedan dess har riskkapitalbolaget bidragit till, bland annat, uppbyggnaden av Hand in Hands verksamhet i flera indiska byar.

Inom projekten har man ofta fokuserat på så kallade “health camps”, under vilka deltagarna fått lära sig mer om barnarbete, hälsa, anemi och näring, socialt skydd/välfärdsprogram, teknik och miljö. Hittills har Nordic Capital bidragit till att närmare 1300 mikroföretag har startats eller stärkts.

”Företag kan alltid hjälpa till mer i samhället och det engagemanget tror jag finns i alla branscher. Man möter väldigt många som vill hjälpa till att förbättra, men som alltid finns det förbättringspotential.”

Kristoffer Melinder, VD, Nordic Capital