Bli Huvudpartner

Ett skräddarsytt projekt

Er investering

Från 500 000 kronor per år under minst tre år

Kontakta oss

magnus.omnell@handinhandsweden.se

Tfn. 070 – 111 01 18

Det får ni tillbaka

Utöver den unika möjligheten att personligen besöka projektet, erbjuder vi en mängd andra förmåner.

  • Regelbundna rapporter från ert specifika projekt
  • Hand in Hands logotyp och ett digitalt kommunikationsmaterial
  • Stöd och hjälp att kommunicera ert CSR-engagemang
  • Er företagslogga på vår hemsida
  • Pressrelease för att presentera vårt samarbete
  • Personlig kontakt på Hand in Hand
90konto logo

Hand in Hands Huvudpartners

Collector bank

Collector Bank och Hand in Hand har sedan 2014 haft ett nära samarbete, bland annat genom ett antal Byprojekt i Indien. I våra samarbeten har tillgång till vatten, bättre hygien och fungerande avfallshantering varit en viktig del. Collector Banks senaste donation om 500 000 kronor per år i tre år syftar till ett utvidgat Byprojekt integrerat med mikrokreditsfonder i Kenya och bidrar bland annat till träning och stöd i entreprenörskap för cirka 500 personer och 350 startade/utvecklade företag.

Nordic Capital

Nordic Capital stödjer Hand in Hands arbete med att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och kunskap i entreprenörskap som ett medel för att bekämpa fattigdom. Nordic Capital och Hand in Hand ingick partnerskap redan 2015 och sedan dess har riskkapitalbolaget bidragit till uppbyggnaden av Hand in Hands verksamhet i flera indiska byar. Hittills har Nordic Capital bidragit till att närmare 1500 mikroföretag har startats eller stärkts. Flera medarbetare har varit på plats för att besöka byarna och har med egna ögon sett framstegen.

Lind Foundation

Danska Lind Foundation donation gör det möjligt att träna och skapa förutsättningar för 2 500 människor att starta egna företag och ta sig ur fattigdom. Programmet löper över tre år och kommer att förbättra levnadsvillkoren för 7 500 människor, vilket i sin tur får positiva effekter på hela lokalsamhället.