Waves of Change skapar ringar på vattnet
Entreprenörer

Waves of Change skapar ringar på vattnet

I Indien har flera självhjälpsgrupper anordnat strandstädning för att bevara miljön vid havet. Man har tillsammans samlat ihop 300 kilo skärp som annars skulle ha hamnat i havet.

Fattigdomsbekämpning och frågan om nedskräpning av våra gemensamma hav är tydliga fokus i FN:s globala hållbarhetsmål. Samma problematik adresseras i projektet Waves of Change, vars mål är att förena människor och kraftsamla över gränser, för att med konkreta lösningar anta några av vår tids stora utmaningar.

Med detta som utgångspunkt var det hjärtevärmande att se hur en av Hand in Hand Indias självhjälpsgrupper i fiskarsamhället Mamallapuram, inspirerade av en kampanj 20 mil bort, själva bestämde sig för att bidra till en bättre miljö.

Under ett möte med Hand in Hand, inom ramen för Waves of Change, diskuterades bland annat vikten av att arbeta tillsammans för att kunna göra verklig skillnad. Gruppen visades då ett exempel från Karaikal, där kampanjen Litter Picking (`skräpplock´) pågick. Här hade människor gått samman för att rensa kommunens långa strand från skräp. Självhjälpsgruppen i Mamallapuram insåg snabbt att de skulle kunna göra något liknande.

De 12 medlemmarna gav sig därför ut på sin egen strand och rensade den från allt ifrån plastpåsar och glasflaskor till frigolit. Sammantaget blev stranden fri från så mycket som 300 kilo skräp.

Inte bara ser nu stranden ut som den förtjänar, gruppmedlemmarna lärde sig något mycket värdefullt på vägen – vi är själva ansvariga för att hålla vår gemensamma planet frisk för en hållbar nutid och framtid.

Tillbaka till