VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ STYRELSE FÖR 2015
Nyheter

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ STYRELSE FÖR 2015

Valberedningen i Hand in Hand Sweden lämnar åt årsmötet följande förslag på styrelsesammansättning för 2015:

Valberedningen i Hand in Hand Sweden lämnar åt årsmötet följande förslag på styrelsesammansättning för 2015:

Ordförande

  • Sunit Mehrotra, omval

Styrelseledamöter

  • Lena Apler, omval
  • Pontus Bonnier, omval
  • Lennart Båge, omval
  • Rolf Carlman, omval
  • Erik Belfrage, nyval

Revisor

  • Jonas Grahn, auktoriserad, PWC, omval

Revisorsuppleant

  • Jens Persson, auktoriserad, PWC, omval
Tillbaka till