Vi skapar jobb

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? På Hand in Hand tror vi att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens egen handlingskraft får fritt utlopp och att de själva kan därmed förändra hela familjens situation.

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation. Sedan vi startade har vi tränat över 2,6 miljoner människor i våra självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb. Det innebär att närmare 20 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av vårt arbete och våra donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. Vi arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.

Därför satsar vi PÅ KVINNOR

Vi fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30-40 %. Att utbilda och stärka kvinnor är därför nyckeln för att utrota fattigdom.

Fler får det bättre

För 20 år sedan levde 37 procent av världens befolkning i extrem fattigdom, enligt Världsbanken. Idag är den nere på mindre än 11 procent. Fler får det bättre men fortfarande lever 767 miljoner människor i extrem fattigdom. Hand in Hands arbete riktar sig både mot dessa men också mot människor med något högre inkomstnivåer som definitionsmässigt är över 1,9 USD om dagen. Vi brukar brukar beskriva livssituationen för dem vi hjälper så här:

  • Människor som lever på inga, eller väldigt små marginaler
  • Extra utsatthet vid katastrofer (naturkatastrof/ krig)
  • Låg inkomst, kan inte förbättra levnadsstandard
  • Lever för dagen
  • Inte råd med sjukvård
  • Kan inte betala skolavgifter
  • Barnen behöver arbeta för att bidra till försörjning
  • Barnen ärver fattigdom

Majoriteten av fattiga människor bor i delar av Afrika och i södra Asien. Det är ingen hopplös uppgift att bekämpa fattigdom. Fattigdomen i världen har halverats sedan 1990 och allt fler länder klarar sig utan stöd utifrån. Det är en positiv utveckling – målet om en värld utan fattigdom är i sikte! Då blir vår planet också en bättre värld att leva i för alla människor. För hungriga människor har bara ett fokus, mat för dagen, och ingen möjlighet att bry sig om frågor som miljö, rättvisa och demokrati. Hjälp oss hjälpa fler!

Här kan du läsa vårt senaste verksamhetsresultat i månadsrapporterna>>