Vi skapar jobb

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? På Hand in Hand tror vi att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens egen handlingskraft får fritt utlopp och att de själva kan därmed förändra hela familjens situation.

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation. Vi tränar framför allt kvinnor och unga men också män i självhjälpsgrupper med fokus på entreprenörskap, vilket resulterar i stärkta och nystartade företag, vilket i sin tur genererar arbetstillfällen och jobb. Entreprenörerna kan förbättra sin livsvillkor, familjerna kan äta sig mätta och barnen kan gå i skolan. Vi arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.

Därför satsar vi PÅ KVINNOR

Vi fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30-40 %. Att utbilda och stärka kvinnor är därför nyckeln för att utrota fattigdom.

Fler får det bättre

För 20 år sedan levde 37 procent av världens befolkning i extrem fattigdom, enligt Världsbanken. Idag är den nere på mindre än 11 procent. Fler får det bättre men fortfarande lever 767 miljoner människor i extrem fattigdom vilket innebär en inkomst på mindre än 1,9 USD/dag. Majoriteten av människor som lever i extrem fattigdom återfinns i Afrika och i södra Asien. Hand in Hands arbete riktar sig både mot dessa men också mot människor med något högre inkomstnivåer. Vi brukar beskriva livssituationen för dem vi hjälper så här:

  • Människor som lever på inga, eller väldigt små marginaler
  • Extra utsatthet vid katastrofer (naturkatastrof/ krig)
  • Låg inkomst, kan inte förbättra levnadsstandard
  • Lever för dagen
  • Inte råd med sjukvård
  • Kan inte betala skolavgifter
  • Barnen behöver arbeta för att bidra till försörjning
  • Barnen ärver fattigdom

Det är ingen hopplös uppgift att bekämpa fattigdom. Den extrema fattigdomen i världen har halverats sedan 1990 och allt fler länder klarar sig utan internationellt stöd. Det är en positiv utveckling och tillsammans kan vi stötta ännu fler människor att förbättra sina livsvillkor!

Här kan du läsa vårt senaste verksamhetsresultat i månadsrapporterna>>