VÅRA BYPROGRAM

VÅRA BYPROGRAM

I både Indien och Kenya lever människor på landsbygden ofta i svår fattigdom. Målet med våra byprogram är att förse invånarna med den kunskap och kapacitet de behöver för att själva kunna förbättra livsvillkoren i byarna. Vi hjälper dem att ta vara på sin egen förmåga och byarnas potential. Därmed kan de ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

Jobbskapande i byn

Vi mobiliserar framför allt byns kvinnor i självhjälpsgrupper och ger dem
yrkesträning och utbildning i entreprenörskap och sparande. Därefter hjälper
vi dem att starta upp egna små företag. Vid behov får medlemmarna även hjälp
med att söka säkra mikrolån för eventuella investeringar som behöver göras i
företaget.

Följ byns utveckling

För 420 000 kronor förändrar du livsvillkoren för en hel by i antingen Indien eller Kenya genom att lyfta dess invånare ur fattigdom. Målet med Hand in Hands byprogram är att förse invånarna med den kunskap och kapacitet de behöver för att själva kunna förbättra livsvillkoren i byarna. Vi hjälper dem att ta vara på sin egen förmåga och byarnas potential. Därmed kan de ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

Givare som vill investera i ett byprogram kan välja mellan Kenya och Indien. En typisk by har generellt mellan 1000-2000 invånare och projektet pågår under två och ett halvt år. Under projekttiden får du som donator följa Hand in Hands insatser i byn genom regelbundna rapporter som beskriver arbetet som sker i byn och resultaten det bidrar till.

Som bydonator får ni löpande rapporter från just er by. I dem kan ni läsa hur projektet framskrider, vad som genomförts och vad som återstår att utföra. Många bydonatorer väljer att besöka ”sin by” under projektet, för att själva uppleva utvecklingen i byn och se vilka förbättringar deras stöd bidragit till.

I Kenya ligger fokus på att förbättra försörjningsmöjligheterna för människorna i byn, medan det i Indien även ingår andra delar i programmet: barns skolgång, förbättrad hälsovård samt ett speciellt miljöprogram med fokus på avfallshantering, vattenrening och biogas. Dessutom sätter vi upp ett så kallat medborgarcenter i byn där byborna får tillgång till datautbildning och information om sina medborgerliga rättigheter.