Vår arbetsmodell i fyra enkla steg

Vår arbetsmodell i fyra enkla steg

Hand in Hands arbetsmodell bygger på hjälp till självhjälp och innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan medlemmarna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter.

STEG 3 – FINANSIERING

STEG 3 – FINANSIERING

Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna regelbundet att spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till seriösa institut för mikrolån. Lånen får enbart användas för investeringar i kvinnornas affärsverksamheter, aldrig för konsumtion. Återbetalningsgraden är mycket hög, nästan 100 %, och många medlemmar återkommer så småningom för att, genom ytterligare lån, expandera sin verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar mikrolån.