Vi bidrar till de globala målen för hållbar utveckling

FN:s 193 medlemsländer har enats om Agenda 2030, som innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Världens ledare har därmed förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Här berättar vi hur Hand in Hand bidrar till 12 av de 17 globala målen tillsammans med partnerorganisationerna i Indien, Afghanistan, Kenya och Zimbabwe

Håll muspekaren över respektive bild för information och klicka för att läsa ännu mer.