Vi bekämpar fattigdom genom att skapa jobb

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta på att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? På Hand in Hand tror vi att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens kraft får fritt utlopp och därmed förändrar hela familjens situation. Det är det vi menar med Vi bekämpar fattigdom med entreprenörskap.

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation. Sedan vi startade har vi tränat närmare 2 miljoner människor i våra självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och närmare 3 miljoner jobb. Det innebär att närmare 15 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av vårt arbete och våra donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. Vi arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.

Därför satsar vi på kvinnor

Vi fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30-40 %. Att utbilda och stärka kvinnor är därför nyckeln för att utrota fattigdom. 

Fler får det bättre

Enligt Världsbankens definition av fattigdom lever nästan 2 miljarder människor i fattigdom (dvs. på mindre än 3,1 USD om dagen) och 900 miljoner människor i extrem fattigdom (dvs. på mindre än 1,9 USD om dagen). Majoriteten av fattiga människor bor i Afrika och i södra Asien. Många tror att fattigdomsbekämpning är en hopplös uppgift, att det inte går framåt. Inget kan vara mer fel. Fattigdomen i världen är i det närmaste halverad sedan 1990 och allt fler länder klarar sig utan stöd utifrån. Det är en positiv utveckling – målet om en värld utan fattigdom är i sikte! Då blir vår planet också en bättre värld att leva i för alla människor. För hungriga människor har bara ett fokus, mat för dagen, och ingen möjlighet att bry sig om frågor som miljö, rättvisa och demokrati.

Här kan du läsa vårt senaste verksamhetsresultat >>

För mer information

För mer information

Våra medarbetare på insamlin gsteamet svarar gärna på frågor. Hör av dig!

Kontakta oss