UTROTA ALLT BARNARBETE OCH LÅT ALLA BARN GÅ I SKOLAN!

UTROTA ALLT BARNARBETE OCH LÅT ALLA BARN GÅ I SKOLAN!

Det finns många skäl till att barn arbetar istället för att gå i skolan. En del föräldrar inser inte värdet av utbildning och i många familjer måste de äldre barnen vara hemma för att ta hand om sina yngre syskon. Den vanligaste anledningen är dock fattigdom, familjen behöver de små inkomster barnen kan tjäna för att ha råd med mat för dagen. barn hih bild.

Enligt officiella siffror beräknas 168 miljoner(!) barn världen över vara tvungna att arbeta. Somliga av dem är inte äldre än 4 år. När barn tvingas arbeta går de miste om både sin barndom och skolgång vilket får konsekvenser även för framtida generationer.

Hand in Hands hjälp till självhjälpsmodell utvecklades ur visionen om en värld fri från fattigdom och barnarbete. När familjens försörjning förbättras genom de företag som vi hjälper kvinnor att starta kan många barn lämna arbetet för skolan. Men det räcker inte, vi vill att alla barn ska gå i skolan! När vi kommer till en ny by besöker vi därför varje hushåll och den lokala skolan för att identifiera de barn som inte går i skolan. Därefter pratar vi med varje enskild familj och försöker övertyga både föräldrar och barn om att den bästa platsen för barnet är i skolan

SÅ HÄR BEKÄMPAR VI BARNARBETE

SÅ HÄR BEKÄMPAR VI BARNARBETE

I Indien arbetar Hand in Hand med CLEP (Child Labour Elimination Program) för att säkerställa barns skolgång och uppnå barnarbetsfria byar. Vi kontrollerar bland annat att alla barnen i byn går i skolan kontinuerligt, samt att skolan och undervisningen håller bra kvalité. Som en del av CLEP-programmet bedriver vi också: