Touchline räknar med att fördubbla sina inkomster
Entreprenörer

Touchline räknar med att fördubbla sina inkomster

Nerbert bor i Kasarani utanför Nairobi. Ett slumområde där nästan ingen har ett fast jobb och där alla försöker hitta sätt att få en inkomst, om än liten. Tillsammans med 16 andra ungdomar bildade Nerbert en självhjälpsgrupp ”Touchline”.

Nerbert och hans vänner i självhjälpsgruppen, som är engagerade i Hand in Hands projekt Environment as business, sorterar sopor för återvinning. De har nu kontakt med inköpare av returplast och får betalt för avfall som förut bara låg på soptippen. Gruppen sparar pengar för att så småningom försöka köpa en maskin som pressar samman plasten. Då räknar de med att fördubbla inkomsten och i bästa fall kunna ha några anställda.

Utöver plast sorterar Nerbert också aluminium, ett bra material att smälta och återanvända. Vägen från sopor till pengar, från trash till cash, blir alltmer upptrampad ju fler som ser ett värde i avfall. Det leder inte bara till en bättre miljö i slumområdena men också till en förbättrad livssituation för dem som bor där. En liten inkomst, sammanhållning i självhjälpsgruppen och en gnutta hopp för framtiden – är små men grundläggande förändringar mot ett bättre liv.

Tillbaka till
Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Hållbar fattigdomsbekämpning - effekten av vårt arbete

Så gör vi skillnad