TEMA: RAJASTHAN
Entreprenörer

TEMA: RAJASTHAN

När Hand in Hand bildades så arbetade vi endast i den indiska delstaten Tamil Nadu, men med åren har verksamheten utökats och i just Indien finns vi numera etablerade i sammanlagt åtta delstater. En av dem är Indiens största delstat Rajasthan som Hand in Hand-Richard nyligen besökte.

Rajasthan ligger i nordvästra Indien och gränsar i väster till Pakistan. Det är en mycket nederbördsfattig delstat med jordbruk i den torra jorden som huvudsaklig industri och inkomstkälla för de runt 70 miljoner invånarna. Delstaten är den största i landet men befolkningen är utspridd vilket leder till en del utmaningar för Hand in Hands personal. Mer om det längre ner.

I november besökte vår medarbetare Richard Nordström Hand in Hand Indias verksamhet i Rajasthan för att ta del av hur arbetet planeras och genomförs.

Hur skiljer sig Hand in Hands insatser i Rajasthan från de i Tamil Nadu?

– Först och främst slogs jag av hur olik naturen är i Rajasthan jämfört med till exempel Tamil Nadu, berättar Richard. Det som mötte mig när jag landade i Jodphur var ett ökenlandskap. Detta visade sig också delvis prägla Hand in Hands verksamhet eftersom det krävs mycket mer logistisk planering för att kunna genomföra projekten som i regel är mer geografiskt utspridda än i andra delstater.

Richard berättar vidare om den mer begränsade världsbilden han upplevde att befolkningen på Rajasthans landsbygd hade.

–  I Tamil Nadu är vi vana vid att kvinnorna har en i alla fall hygglig uppfattning om världen utanför den närmaste byn, förklarar han. Det visade sig emellertid tydligt att många bybor i Rajasthan har en klart mer begränsad världsbild. De mest ambitiösa drömmer handlar om att deras barn ska få chansen att studera i den närmaste staden som ligger enbart 30 minuter bort med bil. Inte ens i deras mest fantasifulla drömmar kan de föreställa sig ett liv utanför denna begränsade sfär. Begrepp som Europa, Indien och till och med Rajasthan är totalt okända för de flesta.

Hur påverkar det Hand in Hands arbete?

– Inte så mycket i det initiala skedet egentligen, svarar Richard. Men, i ett senare skede i utbildningen och affärsträningen så ökar i regel behovet av ”market linkage”. Det vill säga kopplingar mellan kvinnornas verksamheter och en större marknad än den lokala bymarknaden. Då måste deras kunskap om omvärlden öka och där finns det mycket att arbeta med i Rajasthan.

Hur uppfattar du Rajasthan som resmål för donatorer?

– Faktiskt överträffades mina förväntningar på Rajasthan som resmål, säger Richard. Det finns oändligt mycket att upptäcka i Rajasthan i samband med ett besök till Hand in Hands verksamheter. Inte minst i staden Jodphur, som är en lämplig utgångspunkt för besök i delstaten. Där finns det massor av spännande marknader, uråldriga fort och inte minst fantastisk mat.

Richard fortsätter avslutningsvis:

– Behovet men framförallt efterfrågan på Hand in Hands insatser framstår som väldigt stora i Rajasthan. Vi ser fram emot att fortsätta samla in medel i Sverige för att kunna utvidga våra projekt där. Det finns redan en rad byar som väntar på att få ta del av våra program så alla bidrag kommer göra stor nytta i denna spännande och för oss nya del av Indien.

Tillbaka till Entreprenörer