Forum Syd-projekt ger marginaliserade kunskap och kapacitet att utkräva rättigheter
Specialprojekt

Forum Syd-projekt ger marginaliserade kunskap och kapacitet att utkräva rättigheter

I Indien genomför vi ett projekt under 2016-2017 som är finansierat av Forum Syd. Målet med projektet är stärka fattiga och marginaliserade människor i Indien med kunskap och kapacitet att utkräva sina rättigheter från makthavare gällande hållbar försörjning, demokrati, miljö och klimat samt genusfrågor.

Projektet har en stark kapacitetsbyggande komponent inom vilken Hand in Hand India (HiH India) får möjlighet att stärka sin kapacitet inom lokal insamling samt sitt arbete inom nyutvecklade arbetsområden som till exempel yrkesbaserad träning för kvinnor och ungdomar.

Projektet äger rum i fyra distrikt i den indiska delstaten Tamil Nadu och målgruppen har begränsade eller instabila inkomstkällor, låg medvetenhet om sina grundläggande rättigheter, könsdiskrimineringen är hög och miljöhanteringen ohållbar. Projektet tar därför ett helhetsgrepp om situationen i dessa områden och erbjuder olika typer att träning och informationsaktiviteter för att förbättra människors förmåga att förändra sina liv.

Projektet innehåller följande aktiviteter:

  • Utbildning och träning av HiH Indias personal vad gäller ny CSR-lagstiftning samt insamlingsmetoder.
  • Stärka HiH Indias kapacitet inom den nyutvecklade ”Skills Development & Technology Center”-pelaren genom att träna 800 fattiga och marginaliserade kvinnor och ungdomar i yrkesförberedande kunskaper.
  • Informationskampanjer och specifik träning av kvinnor och män i jämställdhetsfrågor, barns rätt till utbildning, demokratiska rättigheter och hur man tillgår statliga skyddsprogram.
  • Mobilisering av volontärer för att skapa så kallade ”Village Development Committees” inom varje by som arbetar för den fortsatta utvecklingen av sin by efter att projektet tar slut.
  • Informationskampanjer om sophantering och hållbar hantering av miljön.
  • Specifik träning av lokala statliga myndigheter i sophantering och hållbar hantering av miljön.
  • Träna 300 bönder i gröna och mer effektiva produktionstekniker för att öka skördar, bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar samt odla i synergi med ekosystemet.

Projektet kommer att resultera i rättighetsinnehavare med kapacitet att utkräva rättigheter och skapa hållbara levnadsvillkor för sig själva, sina familjer och hela byar.

Right(s) Way Forward

Tillsammans med Forum Syd pågår just nu även ett 1-årigt mindre projekt i Indien som introducerar en ny metod för rättighetsbaserat arbete på lokal nivå: Right(s) Way Forward. Metoden går ut på att mobilisera lokala CBOs (community based organisations) som utbildas för att driva frågor inom miljö och genus samt för att utkräva rättigheter gentemot lokala makthavare.

Tillbaka till Projektarkiv