STARKA FÖRETAG FÖR EN STARK GLOBAL UTVECKLING
Nyheter

STARKA FÖRETAG FÖR EN STARK GLOBAL UTVECKLING

Idag förväntas företag inte bara ta ansvar för en hållbar utveckling av den egna verksamheten utan även för globala frågor som klimatförändringar, utbildning och fattigdomsbekämpning.

FNs nya utvecklingsmål har sitt fokus i att utrota världsfattigdomen till 2030. För att uppnå detta är ett ökat engagemang från näringslivet en förutsättning – förändring kan bara komma ur ett delat ansvar.  

Mycket har hänt i avseende till företagens arbete kring hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) är en fråga som ligger högt på många företags agenda. Ökad kunskap och medvetenhet om hur världen ser ut har bidragit till en förståelse om att vi alla måste hjälpas åt och allt fler företag inser vikten av att ha ett socialt engagemang som speglar deras värderingar och verksamhet.

Att ha en aktiv approach till hållbarhetsfrågor ligger både i företagets anställda och kunders intresse. Hand in Hand tycker det är viktigt att ett företags engagemang är långsiktigt och förankrat i hela organisationen. Vi anser även att det är viktigt att kunna erbjuda konkreta och tydliga projekt samt att de resultat vi redovisar är mätbara. Genom mätbara resultat kan företag både själva följa, och visa andra resultatet av sitt engagemang. Många av våra företagspartners besöker sina projekt för att på plats få uppleva och se hur de bidragit till en positiv utveckling.

Genom sitt engagemang för att minska världsfattigdomen bidrar våra företagspartners till att barn får tillgång till utbildning, förbättrad hälsovård och kunskap om medborgerliga rättigheter, ökad jämställdhet samt att system för avfallshantering och återvinning införs vilket både leder till en bättre miljö och nya arbetstillfällen. Vi på Hand in Hand anser att det effektivaste sättet att uppnå en hållbar värld med hållbar tillväxt är ett starkt samarbete mellan näringsliv och organisationer.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Klicka här för att läsa mer om hur ditt företag kan vara med och bidra till en värld fri från fattigdom.

Tillbaka till