SÖDRA AFRIKA

I södra Afrika bedriver vi verksamhet i Zimbabwe. Tidigare har vi även varit verksamma i Sydafrika, Swaziland och Lesotho. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer. I Swaziland och Lesotho är projekten avslutade. Sammanlagt har 154 000 personer deltagit i våra självhjälpsgrupper i södra Afrika och 135 000 jobb har skapats eller vidareutvecklats.

Chef för Hand in Hand Zimbabwe är Felix Tete.