Skrädderi och grönsaksodling - nu väntar expansion
Entreprenörer

Skrädderi och grönsaksodling - nu väntar expansion

Anastacia Kanampiu är trebarnsmamma och medlem i självhjälpsgruppen Makutano Faith i Kenya. När Anastacia och hennes vänner hörde talas om Hand in Hand blev de blev nyfikna och bestämde sig för att bilda en grupp tillsammans. Idag är hon sekreterare i sin självhjälpsgrupp och bedriver ett skrädderi samt en odling. I framtiden har Anastacia planer på att expandera!

Anastacia hördes först talas om Hand in Hand Eastern Africa när de år 2013 besökte hennes by och uppmuntrade byborna att gå ihop i grupper för att få träning inom entreprenörskap. När hon nu i efterhand berättar om den träning och utbildning hon fick när hon gick med i självhjälpsgruppen Makutano Faith, säger hon att hon har fått mycket mer kunskap än vad hon någonsin hade kunnat drömma om:

– Hand in Hand har lärt mig allt ifrån djuruppfödning, framställa tvättmedel, till bokföring. Jag har helt enkelt lärt mig väldigt mycket, jag visste tidigare ingenting om hur man hanterar kunder men även det kan jag nu.

Idag bedriver hon ett skrädderi och en grönsaksodling, och är också sekreterare i sin självhjälpsgrupp, som betyder mycket för henne:

Jag har fått nya vänner som jag kan dela mina idéer med och tillsammans kan vi växa. Jag gick med i Hand in Hand Eastern Africa för att jag ville lära mig hur man driver ett skrädderi och på så sätt öka min inkomst, säger Anastacia om anledningen till varför hon gick med i självhjälpsgruppen.

Idén om grönsaksodling var någonting som växte fram efter att hon genomgått träningen. Då hon själv ägde mark som låg nära vatten så behövde hon endast en vattenpump för att få igång verksamheten. Hon ansökte därför om ett lån som hon även fick. En vattenpump var precis vad hon behövde och nu säljer hon sina grönsaker till grannar och även på marknaden i byn. Anastacia som tidigare var helt beroende av hennes skrädderi, där hon tjänade omkring 3000 KES (230 SEK), tjänar nu 5000 KES per månad genom de båda verksamheterna.

Anastacias ökade inkomst har underlättat för henne och hon säger själv att hon nu har råd att köpa mat till sina barn och betala för deras skolgång. I framtiden planerar hon att köpa en större pump så att hon kan expandera sin grönsaksodling och vill även köpa en större mark i närheten. Hon planerar även att anställa någon som kan hjälpa hennes med att sköta vattenpumpen till hennes odling.

Tillbaka till Entreprenörer