Sänkt mödradödlighet i Tamil Nadu, Indien
Effekt

Sänkt mödradödlighet i Tamil Nadu, Indien

Genom projektet har familjerna fått kunskap om familjeplanering och vikten av att inte ha barnen för tätt. Den ökade kunskapen har lett till bättre hälsa för både kvinnor och barn i distriktet. Mödradödligheten gick ner till noll i målgruppen under projektperioden.

Slututvärderingen av projektet för förbättring av mödrahälsovård i Thellar Block, Thiruvannamalai District, Tamil Nadu beskriver fas två mellan år 2017 till 2019 och är gjord av Hand in Hand India. Projektet genomfördes med stöd av Radiohjälpen och Hand in Hand Sverige till en kostnad av 7 500 000 SEK.

“Alla män borde få råd om familjeplanering och stödja kvinnors egenkraft”, Sakthikala, 23 år Tamil Nadu

Projektmål

  • Minskad mödradödlighet
  • Minskad barnadödlighet och färre dödfödda barn
  • Reducerat antalet tonårsgraviditeter
  • Ökat skydd mot förebyggbara sjukdomar

Resultat

Hand in Hand anlitade kvalificerade barnläkare för att undersöka alla barn i området – 4 887 under 5 år och 11 432 mellan 6 och 18 år. Alla sjuka barn behandlades och ett omfattande vaccinationsprogram sattes in för att förebygga sjukdomar.

För att minska mödradödligheten undersöktes 937 gravida kvinnor i området, drygt hälften av dem var högrisk graviditeter. 100 % av kvinnorna fullföljde undersökningarna och födde sina barn på hälsocentral eller klinik. Ingen kvinna dog i barnsäng under projektperioden.

96% av de nyblivna mödrarna uppgav att de genom undervisningen i spädbarnsvård insett vikten av amma direkt efter födseln så att spädbarnen får i sig råmjölk (colustrum) en viktig förutsättning för att barnen ska få en hälsosam start i livet. Bland de tillfrågade deltagarna i utvärderingen svarade 100 % att de har fått kunskap om tilläggsmatning efter 6 månader, 90 % om fördelarna att föda på klinik eller hälsocentral, 80 % hade ökat sina kunskaper om vikten av vaccinering, 80 % var mer insatta i kvinnors näringsbehov och 80 % hade större kunskap om vikten av amning i minst sex månader.

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

Genom Hand in Hands projekt har familjerna fått kunskap om familjeplanering och vikten av att inte ha barnen för tätt, 96% av de nyblivna mödrarna ville följa rekommendationen om tre år mellan barn ett och två. Den ökade kunskapen har lett till bättre hälsa för både kvinnor och barn i distriktet. Mödradödligheten gick ner till noll i målgruppen under projektperioden.

Lärdomar

Fler insatser behövs för att svärmödrar och äkta män ska ha bättre insikter i familjeplanering. Starkare relationer bör byggas till männen eftersom de är viktiga för att projektmålen ska kunna uppnås.

Täta byten av statsanställd hälsopersonal gjorde att det var svårt för Hand in Hands personal att förmedla kunskap om projektet och söka samarbeten.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar