FLER SÄTT ATT HJÄLPA TILL

Om du inte redan är medlem är det dags göra slag i saken!

Avgiften är 100 kr/år och betalas till vårt 90-konto Plusgiro: 90 00 91-0.

Ange ”Medlemsavgift och din e-postadress” i meddelandefältet.

Som medlem blir du kallad till våra årsmöten och erhåller vårt månatliga nyhetsbrev via email (om du vill).

Om Du önskar starta en insamling för att uppmärksamma någon eller något hör av Dig till vårt kansli på telefon 08-517 00 890 eller maila oss på info@handinhandsweden.se

Vi behöver då veta vem/vad som är föremål för insamlingen. Om det är en insamling till födelsedag, bröllop, jubileum osv eller en insamling till minne av någon, önskar vi också veta datum när denna/detta inträffar.

Vidare behöver de som ska göra inbetalningarna uppmärksammas på att de måste märka betalningen med t ex. ”Oscar 50 år”, ”Eva & Lars bröllop” eller ”Till minne av Xxxx Yyyyyy” eller liknande. På både Plusgiro och Bankgiro är det enkelt att ”märka” inbetalningen.

Vi önskar också en adress – helst mailadress (men vanlig postadress går också bra) – dit vi kan skicka Gåvobrev och en förteckning över vilka som har varit med och bidragit till insamlingen, samt totalt insamlat belopp. (Vi redovisar dock inte varje enskilt gåvobelopp).

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor.

Lycka till med insamlingen!

Stort tack för att Du tänker på Hand in Hand

Skänk aktieutdelning både från börsnoterade bolag samt privata fåmansföretag – utan att betala skatt.
Du som privatperson kan skattefritt skänka bort aktieutdelningar till ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, som Hand in Hand. Genom att skänka din aktieutdelning till Hand in Hand slipper du att betala utdelningsskatt på 30% – dvs. din gåva ökar med mer än 40%.

Vid inbetalning av aktieutdelningen vänligen ange din e-postadress, så får du automatiskt vårt nyhetsbrev där du kan följa vårt arbete.

Gör så här för aktieutdelning från börsnoterade bolag:

  1. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
  2. Du måste göra Hand in Hand till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
  3. Har du ett VP-konto (värdepapperskonto) kan du fylla i blanketten ”Anmälan om Rättighetshavare” med namn, personnummer, VP-kontonummer och signatur.
  4. Har du en depå hos din bank kan du fråga banken hur du ska göra.
  5. Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns hos din bank eller det institut där du har ditt VP-konto eller depå. Du kan även ladda ner en gåvoblankett här.
  6. På blanketten, fyll i:
   • Organisationsnummer: 814000-8643
   • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
   • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
   • PlusGiro: 90 00 91-0, Bankgiro: 900-0910
  7. Klicka på länken för information om bolagsstämmor
  8. Informera oss gärna om din gåva genom att skicka ett e-post till info@handinhandsweden.se

Gör så här för aktieutdelning från fåmansbolag:

  1. Bolagets styrelse skall lämna förslag till utdelning till årsstämman.
  2. Aktieägaren ska innan årsstämman besluta om att han/hon vill skänka utdelnngen till Hand in Hand som oåterkallelig gåva.
  3. Upprätta ett gåvobrev utställt till Hand in Hand i vilket det framgår namn på aktieägare, vilka aktier det gäller och vilket belopp. Se exempel på gåvobrev.
  4. I gåvobrevet ska följande uppgifter framgå:
   • Organisationsnummer: 814000-8643
   • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
   • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
   • PlusGiro: 90 00 91-0, Bankgiro: 900-0910
  5. Tillsammans med gåvobrevet skall Ni även skicka med en aktieutdelningskupong för Hand in Hand att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning. Se exempel på aktieutdelningskupong.
  6. Informera oss gärna om din gåva genom att skicka ett e-post till info@handinhandsweden.se

Varmt tack för din gåva!

Om du själv vill bestämma vem eller vilka som ska få ärva dig måste du skriva ett testamente – en personlig önskan som lever vidare efter din bortgång och garanterar att dina tankar blir omsatta i handling.

Att skriva ett testamente som tillfaller Hand in Hand bidrar till att hjälpa fattiga familjer i våra verksamhetsländer till en bättre framtid. Du bidrar då till framförallt kvinnors entreprenörskap, att barn tas ut ur barnarbete och får gå i skolan, bättre miljö, att människor får ökad kunskap om sina demokratiska rättigheter samt förbättrad hälsovård.

Vi rekommenderar att du samråder med en jurist eller begravningsbyrå vid upprättande av testamente.För ytterligare och mer ingående samtal vänligen kontakta Hand in Hand på 08-517 00 890 eller info@handinhandsweden.se

Hand in Hands organisationsnummer: 814000-8643

“Det viktigaste är att du väljer att skriva ditt testamente för din egen skull.”