FLER SÄTT ATT HJÄLPA TILL

Om du inte redan är medlem är det dags göra slag i saken!

Avgiften är 100 kr/år och betalas till vårt 90-konto Plusgiro: 90 00 91-0.

Ange ”Medlemsavgift och din e-postadress” i meddelandefältet.

Som medlem blir du kallad till våra årsmöten och erhåller vårt månatliga nyhetsbrev via email (om du vill).

Om Du önskar starta en insamling för att uppmärksamma någon eller något hör av Dig till vårt kansli på telefon 08-517 00 890 eller maila oss på info@handinhandsweden.se

Vi behöver då veta vem/vad som är föremål för insamlingen. Om det är en insamling till födelsedag, bröllop, jubileum osv eller en insamling till minne av någon, önskar vi också veta datum när denna/detta inträffar.

Vidare behöver de som ska göra inbetalningarna uppmärksammas på att de måste märka betalningen med t ex. ”Oscar 50 år”, ”Eva & Lars bröllop” eller ”Till minne av Xxxx Yyyyyy” eller liknande. På både Plusgiro och Bankgiro är det enkelt att ”märka” inbetalningen.

Vi önskar också en adress – helst mailadress (men vanlig postadress går också bra) – dit vi kan skicka Gåvobrev och en förteckning över vilka som har varit med och bidragit till insamlingen, samt totalt insamlat belopp. (Vi redovisar dock inte varje enskilt gåvobelopp).

Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor.

Lycka till med insamlingen!

Stort tack för att Du tänker på Hand in Hand

Att skänka din aktieutdelning till en ideell organisation är ett effektivt sätt att stödja välgörenhet. När du skänker din aktieutdelning till en skattebefriad organisation slipper du nämligen betala sedvanliga 30 procent i kapitalskatt och din gåva ökar på så vis med över 40 procent. Enkelt uttryckt – en tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir istället 1000 mycket viktiga kronor för organisationen. Utnyttja möjligheten att skänka skattefritt, hos Hand in Hand används din gåva effektivt!

Så här skänker du aktieutdelning från börsnoterade bolag

Observera! För att skänka din utdelning till Hand in Hand och på så vis bekämpa fattigdom tillsammans med oss behöver detta göras och vara registrerat minst en vecka före bolagets årsstämma. När stämman är kan du se här.

 • Bestäm vilka aktieutdelningar och vilket belopp du ska donera

 • Gör Hand in Hand till rättighetshavare (mottagare) genom att fylla i denna blankett och ge till din bank eller fondkommissionär. Ange följande uppgifter:

   • Organisationsnummer: 814000-8643
   • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
   • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
   • Bankgiro: 900-0910, Plusgiro: 90 00 91-0

Så här skänker du aktieutdelning från fåmansbolag

Du som äger aktier i fåmansbolag kan skänka din utdelning till oss och därmed blir din gåva mer värd jämfört med om du ger pengar som privatperson. Vill du skänka din aktieutdelning från fåmansbolag – kontakta oss eller följ stegen nedan.

 • Bolagets styrelse lämnar förslag till utdelning till årsstämman

 • Aktieägaren beslutar, innan årsstämman, om att skänka utdelningen som oåterkallelig gåva till Hand in Hand

 • Upprätta ett gåvobrev (se exempelbrev) och skicka tillsammans med en aktieutdelningskupong (se exempelkupong) till Hand in Hand att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning. I gåvobrevet ska följande uppgifter anges:

   • Aktieägarens namn
   • Aktier som avses
   • Belopp
   • Organisationsnummer: 814000-8643
   • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
   • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
   • Bankgiro: 900-0910, PlusGiro: 90 00 91-0

Om du själv vill bestämma vem eller vilka som ska få ärva dig måste du skriva ett testamente – en personlig önskan som lever vidare efter din bortgång och garanterar att dina tankar blir omsatta i handling.

Att skriva ett testamente som tillfaller Hand in Hand bidrar till att hjälpa fattiga familjer i våra verksamhetsländer till en bättre framtid. Du bidrar då till framförallt kvinnors entreprenörskap, att barn tas ut ur barnarbete och får gå i skolan, bättre miljö, att människor får ökad kunskap om sina demokratiska rättigheter samt förbättrad hälsovård.

Vi rekommenderar att du samråder med en jurist eller begravningsbyrå vid upprättande av testamente.För ytterligare och mer ingående samtal vänligen kontakta Hand in Hand på 08-517 00 890 eller info@handinhandsweden.se

Hand in Hands organisationsnummer: 814000-8643

“Det viktigaste är att du väljer att skriva ditt testamente för din egen skull.”