SÅ HÄR BEKÄMPAR VI BARNARBETE
Nyheter

SÅ HÄR BEKÄMPAR VI BARNARBETE

Sedan år 2000 har antalet barn som arbetar i världen minskat från 246 till 168 miljoner (ILO, 2012). Trots att siffrorna har gått ned så är det fortfarande alldeles för många!

I Indien beräknar man att hela 12 % av alla barn i åldrarna 5-14 år arbetar, i Kenya ligger siffran på omkring 25 % och i Afghanistan på 10 %. Dessa siffror tros dock vara underskattade då inofficiella siffror tyder på att det finns ett stort mörkertal. Indiska barnrättsorganisationer menar till exempel att närmare 60 miljoner barn arbetar bara i Indien (dvs. 17 % av landets barn).

Det finns flera anledningar till varför barn arbetar istället för att gå i skolan, många föräldrar inser till exempel inte värdet av utbildning och ofta så måste de äldre barnen stanna hemma för att ta hand om sina småsyskon när föräldrarna är på arbetet. Den vanligaste orsaken är dock fattigdom – familjen behöver de små inkomster som barnen kan tjäna genom att arbeta för att ha råd med mat för dagen. Myndigheterna i Hand in Hands verksamhetsländer har som ambition att motverka barnarbete och att öka förutsättningarna för barns utbildning. Dessvärre når de statliga initiativen sällan ut till hela befolkningen, speciellt inte till de marginaliserade invånarna på landsbygden.

Hand in Hand grundades med målet att utrota barnarbete i Indien. Ur det utvecklades vår unika arbetsmodell som bygger på att hjälpa framförallt kvinnor att starta små företag så att de – tack vare den ökade inkomsten – kan försörja sig själva och sina familjer. Därmed kan deras barn kan gå i skolan istället för att arbeta. Entreprenörskapsträningen för marginaliserade grupper i våra verksamhetsländer bidrar således till målet om att alla barn ska få gå i skolan.

I Indien arbetar Hand in Hand (utöver entreprenörskapsträningen för kvinnor) med CLEP (Child Labour Elimination Program) för att säkerställa barns skolgång. CLEP-programmet har utvecklats i syfte att uppnå så kallade barnarbetsfria byar och består av en rad olika aktiviteter. Hand in Hand India etablerar bland annat lokala bykommittéer som, tillsammans med Hand in Hand-personalen, kontrollerar att alla barnen i  byn går i skolan kontinuerligt och att skolan och undervisningen håller bra kvalité. Som en del i CLEP-programmen driver vi också:

  • Internatskolor för de barn (7-14 år) som av olika skäl aldrig har gått i skolan eller som har hamnat långt efter. Barnen får bo på internatskolorna under max 18 månader för att ta igen den utbildning de gått miste om och för att förbereda sig inför att börja i den statliga skolan. Internatskolorna finansieras och drivs i samarbete med den indiska regeringen.
  • Övergångsskolor där ungdomar i åldrarna 15-18 år får extra stöd och anpassad undervisning så att de kan förbättra sina kunskaper i skolan och klara klass 10 (vilket är nödvändigt för att kunna studera vidare och för att få lov att utöva vissa yrken i Indien).
  • Läxläsningshjälp för barn i åldrarna 7-11 år. Många barn har inte tillgång till elektricitet hemma och har föräldrar som varken kan läsa eller skriva, behovet av extra studiehjälp är därför väldigt betydelsefullt.

Beroende på hur behoven ser ut arbetar Hand in Hand India med hela eller delar av detta program i samtliga av de byprojekt som bedrivs i Indien.

Vårt viktiga arbete för att bekämpa barnarbete skulle inte vara möjligt om det inte vore för de värdefulla samarbeten som fortlöper med både privata, företagare samt institutionella donatorer – stora som små! Tillsammans gör vi skillnad!

Hjälp oss att utrota allt barnarbete

Tillbaka till