Resultat över förväntan i ungdomsprogram Zimbabwe
Effekt

Resultat över förväntan i ungdomsprogram Zimbabwe

Alla ungdomar som omfattades av projektet var engagerade i någon form av inkomstgenererande aktivitet efter 3 år. Deras mikroföretag hade vid projektets slut börjat ge inkomster. Enligt ungdomarna var brist på kapital ett av de största hindren för att utveckla företagen.

Slututvärderingen av projektet MEY, Motivated and Entrepreneurial Youth – Leading  Stars for the Future of Zimbabwe är utförd av Conrad Murendo, PhD, mars 2020. MEY är ett treårigt projekt, som startade i april 2017 och pågick till mars 2020, finansierat med 7 miljoner kronor av Postkodlotteriet.

Projektmål

  • Förbättrad hälsa och hälsomedvetande hos skolungdomar 15-18 år
  • Stärkt självkänsla motivation hos unga arbetslösa 18-35 år
  • Entreprenörskap och egenförsörjning

MEY projektet har varit ett samarbete mellan fyra civilsamhällesorganisationer, Hand in Hand Sverige, Star for Life, Hand in Hand Zimbabwe och MASO, Midlands Aids Service Organization.  I Zimbabwe är 83% av ungdomar mellan 18 och 35 år arbetslösa. Egenföretagande är en väg till inkomster. Projektet har genomförts i två distrikt, Shurugwi och Chirumanzu, i nära samarbete med relevanta ministerier.

Resultat

Projektet integrerade de tre komponenterna – entreprenörskap, livskunskap/motivation och hälsa – på ett bra sätt. Varje del kompletterade den andra och gav en metod som har visat sig effektiv. För att stärka entreprenörskapet infördes en mikrofinansieringskomponent.

Alla ungdomar som deltog i projektet har engagerat sig i någon form av inkomstgenererande aktiviteter. De kan vara inom trädgårdsodling, kycklinguppfödning eller getproduktion. De små företagen har nu börjat ge inkomster. Flera av de ungdomar som inte startade egna företag fick jobb i andras verksamheter. Bland de som startade företag var bristen på tillgång till kapital det största hindret. Projektet bidrog till att 1 654 småföretag startade och 1 907arbetstillfällen skapades. Det var väl över målen 165%, respektive 190%.

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

Utvärderingen visar att ungdomarna har fått större självkänsla och blivit mer motiverade efter att ha genomgått utbildningarna. De har också fått bättre kunskap om hälsa, minskat sitt sexuella riskbeteende och har lärt sig att ta bättre hand om sig själva (flera i gruppen är aidssjuka).

Alla ungdomar som intervjuades i utvärderingen bekräftar att kurserna stärker deras kunskaper, bygger självförtroende, reducerar riskbeteende, förbättrar hantering av pengar och ger unga kraft och möjlighet att starta egna verksamheter som kan generera inkomster.  Unga kvinnor fick genom projektet en starkare röst i familjen och i bymöten.

Lärdomar

MEY är ett pilotprojekt för att testa en metod att arbeta med både skolungdomar, 15 till 18 år och arbetslösa ungdomar som har lämnat skolan, 18-35. Projektet kombinerade entreprenörskap, livskunskap/motivation och hälsa. En unik kombination som visade sig relevant och framgångsrik.

Ett liknande uppskalat projekt bör löpa under längre tid, det finns utrymme för förbättring av utbildningar, manualer och arbetsböcker. De borde också publiceras och vara tillgängliga som referensmaterial för alla som arbetar med ungdomsprogram i Zimbabwe. En mer strukturerad jämställdhetsintegrering borde införas. Det är också viktigt att rekrytera och behålla kvinnor inom projektplanering och utförande.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar