Recycle for Life - miljöprojekt för ett hållbart Indien
Specialprojekt

Recycle for Life - miljöprojekt för ett hållbart Indien

Miljösituationen i Indien är katastrofal då den drygt 1,2 miljarder stora befolkningen genererar enorma mängder med avfall. Bara i delstaten Tamil Nadu ökar avfallsmängden med 40 000 ton per dag! 90 % av det avfallet dumpas direkt på gatan eller på öppna soptippar vilket skapar problem som till exempel starkt förorenat vatten, förgiftade jordar, giftig luft och spridning av sjukdomar.

För att göra något åt den ohållbara miljösituationen i Indien driver vi sedan 2014 miljöprojektet ”Recycle for Life” i samarbete med Håll Sverige Rent. Projektet är finansierat av Svenska PostkodLotteriet.

Recycle for Life är ett treårigt pilotprojekt med målsättningen att förbättra miljösituationen för en halv miljon människor i indiska Tamil Nadu. Projektet kombinerar fattigdomsbekämpning och miljöförbättring – två grundläggande komponenter för att uppnå hållbara livsvillkor för utsatta människor. I ett första steg utbildar vi tjänstemän och politiker från 11 kommuner i Tamil Nadu i miljökunskap, så att de i nästa steg kan implementera hållbara system för återvinning och avfallshantering i respektive kommun.

Inom ramen för projektet ingår även ett kunskapsutbyte mellan Sverige och Indien. Av den anledningen besökte en indisk miljödelegation Stockholm under sista veckan i maj 2015. Delegationen bestod av kollegor från Hand in Hand India, två skolelever samt tjänstemän och politiker från Tamil Nadu som var här som för att lära sig, och inspireras av, miljöåtervinning i Sverige. Schemat för veckan involverade bland annat studiebesök på Grinda i Stockholms skärgård – där de fick ta del av det hållbara miljö- och avfallsarbete som bedrivs på ön – samt besök på Järfälla kommuns avfallsanläggning.

Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya jobbtillfällen. Ett exempel på det är Hand in Hand-initiativet Green Friends, där lokalt anställda människor arbetar med att samla in och återvinna avfall från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu.

Målsättningen med Recycle for Life är att projektet blir så framgångsrikt att det även kan genomföras i andra indiska delstater och länder med liknande miljöutmaningar.

Tillbaka till Projektarkiv