Barnvänliga byar i Indien
Specialprojekt

Barnvänliga byar i Indien

I Indien driver vi för närvarande projekt i delstaterna Tamil Nadu och Madhya Pradesh, finansierade av Radiohjälpens insamling för Världens Barn. Syftet med projekten är att skapa så kallade ”barnvänliga byar” genom aktiviteter fokuserade på barns utbildning och hälsa.

Trots att den indiska regeringen arbetar för att förbättra dessa områden når insatserna sällan ut till människorna som bor på landsbygden. De lever ofta i fattigdom och lider av dålig hälsa. Dessutom är skolmiljön ofta bristfällig och många föräldrar förstår inte meningen med att deras barn ska gå i skolan. Officiella siffror visar att 12 % av barnen i Indien inte går i skolan, var tredje undernärt barn bor i Indien och många saknar tillgång till toaletter vilket har negativ effekt på deras hälsa. Behovet av Hand in Hands insatser är därför stort.

Målet med de 2-åriga projekten är att förbättra barnens hälsa och att alla barnen i projektområdena ska gå i skolan. Insatsernas huvudsakliga målgrupp är barn, men vi fokuserar även på att öka föräldrarnas kunskap kring barns rättigheter, utbildning och medvetenhet om näringsrik mat och god hygien i syfte att förebygga sjukdomar.

Hand in Hands insatser involverar bland annat aktiviteter för att säkerställa barns skolgång och förbättra kvalitén på skolor och förskolor i områdena. Vi anordnar även hälsoundersökningar och informerar byborna om den allmänna sjukvård de är berättigade från staten. Dessutom får invånarna utbildning i barns rättigheter, näringslära och hälsa. Hand in Hand involverar och mobiliserar även människorna i byarna i olika kommittéer så att de, vid projektens slut, är tillräckligt starka och självständiga för att driva och säkerställa projektens fortlevnad.

Projekten vi bedriver med finansiellt stöd från Radiohjälpen har hittills bidragit till att skapa 90 barnvänliga byar i Indien!

Tillbaka till Projektarkiv