Projektet Jobs for Zimbabwe!

Många zimbabwier lever i svår fattigdom, särskilt på landsbygden. Kvinnor och ungdomar är mest utsatta, mer än hälften av befolkningen är under 15 år. Klimatförändringar, sjukdomar och arbetslöshet ökar sårbarheten. Insatser i rätt tid kan förhindra återfall i fattigdom och istället ge en ny ekonomisk trygghet, bättre levnadsvillkor och förbättrad hälsa.

Det är tid för det hårt prövade folket i Zimbabwe att få tillbaka sin framtidstro. Låt årets julgåva ge dem hopp och möjligheter till en bättre livssituation.

Detta kommer att hända i projektet Jobs for Zimbabwe!

  • 270 kvinnor, män och ungdomar utbildas och tränas för att sedan kunna starta hållbara företag som ger
    dem en ökad inkomst.
  • 315 företag kommer att startas. Varje enskilt företag beräknas försörja ungefär 6 personer.
  • Totalt kommer projektet resultera i 315 nya jobb, de flesta inom jordbruk, skogsbruk, trädplantering, boskap,
    biodling, handel och hantverk.
  • 1000 barn kommer får en drägligare situation med mat på bordet, medicinsk vård och ordnad skolgång.