Pascaline banade väg i mansdominerad bransch

Pascaline banade väg i mansdominerad bransch

I Kenya brukade biodling vara något som nästan enbart äldre, mestadels män, sysslade med. Men kvinnorna i självhjälpsgruppen Weseyo Women Group bröt trenden när projektet ”Creating Climate Change Resilient Farmer Communities” startade 2015. Samma år inledde Hand in Hand Eastern Africa ett samarbete med African Beekeepers Limited.

African Beekeepers Limited är ett privat företag som verkar för utveckling av biodling och honungsindustri i Kenya. De fick genom projektet i uppdrag att utbilda såväl Hand in Hands självhjälpsgrupper som personal i modern biodling, honungsproduktion och att bidra med nödvändig utrustning.

Weseyo Women Group, som genomförde Hand in Hands entreprenörskapsutbildning redan 2013, fick nu ytterligare kunskaper i allt som hör biodling till. De tränades i att konstruera bikupor, använda avancerade maskiner och skörda honung. Dessutom lärde de sig att förpacka och marknadsföra sin produkt.

Bestämde sig för att våga satsa

Med sina nyfunna färdigheter bestämde sig kvinnorna i Weseyo Women Group för att helhjärtat satsa på biodling och alla skaffade sig varsin kupa. De köpte också utrustning för att senare kunna skörda honungen. Bakom det inköpet låg en smart tanke – maskinerna skulle inte bara användas inom gruppen utan även hyras ut för att ge en extra inkomst.

”Många av oss var rädda innan vi satte igång, inte minst eftersom biodling varit ett så mansdominerat yrke. Men utbildningen sporrade oss och vi ser fram emot vår första skörd”, sa gruppens ordförande Pascaline Cherotich år 2016.

”Vi är egenföretagare”

Ett år senare (2017) hade två skördar genomförts och 80 kilo honung samlats in. Det var dags att ta nästa steg. Ett kooperativ – Baringo Honey Value Chains – startades för att kunna producera och sälja honung i större mängder.

”Nu är det vi kvinnor som försörjer våra familjer. Vi kan köpa mat och skicka barnen till skolan. Vi har insett att kvinnor kan biodling lika bra som män. Förut var vi beroende av dem. Nu är vi inte beroende av någon – vi är egenföretagare”, sa Pascaline Cherotich år 2017.

Idag (2020) har Baringo Honey Value Chains bidragit till att flera tusen kvinnor, som Pascaline, förbättrat sina livsvillkor. Från 2020 till 2022 pågår också ett särskilt projekt med syfte att stärka kooperativet och ge småskaliga jordbrukare i Baringo fortsatt träning i hållbara jordbruksmetoder med fokus på biodling och honungsproduktion.

Bidra till förändring!

Som Entreprenörsfadder är du med och bekämpar fattigdomen varje månad, året runt. Du stöttar inte bara en blivande entreprenör – utan alla som lever i fattigdom och utsatthet och kämpar för att stå på egna ben.

Bli entreprenörsfadder

Tillbaka till