Padmavathi - entreprenör och skulptör

Padmavathi - entreprenör och skulptör

Padmavathi lärde sig vid tidig ålder konsten att skulptera statyer till indiska tempel. När hon växte upp och ville livnära sig på sina kunskaper fick hon veta att detta inte var en acceptabel sysselsättning för en ensam kvinna.

Hon gifte sig med en skulptör och hon ville gärna bistå honom i arbetet, men det var svårt att få tillräckliga inkomster för att försörja familjen som nu även bestod av två barn.

Hand in Hand drev en självhjälpsgrupp i området och Padmavathi insåg att det fanns en chans att få en utbildning och stöd som kunde gynna familjens affärsverksamhet.

Hon lärde sig sparande, grundläggande bokföring och hur man kan expandera en liten verksamhet. Med ett litet lån kunde hon dels köpa bättre verktyg men såg även till att återuppta sitt egna skulpterande som hon lärt sig som ung.

Lånet återbetaldes snart. ”Att betala ränta och amorteringar är inget problem. Jag såg till att lånet enbart användes för att expandera vår verksamhet”, berättar hon.

Padmavathi är nu en professionell skulptris med nyvunnet självförtroende och hon driver en verksamhet som genererar en vinst på runt 1 000 kronor i månaden.

Tillbaka till