En önskan om att hjälpa andra

På Hand in Hand sätter vi effekten av den goda gärningen i fokus och ställer oss frågan; vilka problem kan lösas och hur görs det på ett effektivt och hållbart sätt. Därigenom har vi hittat vårt sätt att göra väl.

Välgörenhet – att göra väl. Är det en handling som ligger djupt nedärvd i de mänskliga generna, eller är det styrt av yttre krav och normer?

”Ingen gjorde ett större misstag än den som inte gjorde något för att han bara kunde göra lite”, Edmund Burke, irländsk-brittisk politiker, filosof på 1700-talet.

Välgörenhet – att göra väl. Är det en handling som ligger djupt nedärvd i de mänskliga generna, eller är det styrt av yttre krav och normer? Sant är att välgörenhet är centralt i många kulturer och religioner. Formerna för välgörenhet skiljer sig lite åt, men det går alltid ut på en önskan om att hjälpa andra – genom att ge pengar, erbjuda tjänster, dela med sig av kunskap eller genom vänlighet underlätta livet för någon som är utsatt.

Välgörenhet - ett laddat ord

Välgörenhet - ett laddat ord

I Sverige har ideella organisationer länge värjt sig mot begreppet välgörenhet. Ord som utvecklingssamarbete och bistånd har istället används. Man har sökt efter ett begrepp som signalerar solidaritet, ett ord som betecknar en mer jämställd relation. Vi är alla en del av världen, med olika livsförutsättningar, och genom att fördela tillgångarna blir det en bättre värld för alla.

Effektiv altruism

Effektiv altruism

Ett begrepp som har fått allt större betydelse på senare tid är altruism. Det grundar sig i medmänsklighet, oegennytta – att vilja hjälpa andra utan att önska sig något i gengäld.

Effektiv altruism är ett en växande global rörelse som använder evidens och kritiskt tänkande för att göra så mycket gott som möjligt. Problemet som ska lösas analyseras utifrån om de påverkar många, är lösbart och om det är försummat. Det handlar om att hitta det område där insatserna gör störst nytta i förhållande till de resurser som satsas.

Hållbart och effektivt

Hållbart och effektivt

Oxfordfilosofen William Macaskill argumenterar för att det är konsekvensen av den goda gärningen som bör vara i fokus. Vi bör rikta våra resurser till det som har bevisats vara mest effektivt.

Det är en tanke vi har tagit med oss i Hand in Hand – vilka problem kan lösas och hur kan det göras mest effektivt? Genom åren har vi kommit fram till en modell som gör skillnad för utsatta människor som lever i fattigdom. Det är vårt sätt att göra väl.