Hand in Hand Zimbabwe har bidragit till att över 7 900 småföretag har bildats, men minst lika viktigt är att många, främst kvinnor, har fått stärkt självförtroende, ökad kunskap och framtidstro. Genom att stödja självhjälpsgrupper för utsatta människor på landsbygden bidrar Hand in Hand till att ge kunskap i att starta och driva hållbara företag.

De insatserna kan förhindra återfall i fattigdom och ge familjen en regelbunden inkomst. Både föräldrar och barn slipper att gå hungriga – barnen får bättre hälsa, kan gå i skolan och får lättare att lära.

Eftersom en majoritet av landets invånare är småskaliga jordbrukare ligger fokus på att ge stöd i hur jordbruk och djurhållning kan utvecklas. Kunskap om hur man analyserar och når ut till sina kunder är också en viktig komponent.

Vi fokuserar särskilt på kvinnor och ungdomar, eftersom de är mest utsatta. Mer än hälften av Zimbabwes befolkning är under 15 år. Nästan 75 procent tillhör gruppen arbetande fattiga, dvs. inkomsterna överstiger inte 3,10 dollar per dag.

Läs mer om situationen i Zimbabwe

Vårt resultat hittills i Zimbabwe:

Läs våra månadsrapporter