Hand in Hand India

Hand in Hand India

Verksamheten i Indien är mångfacetterad och inkluderar hälsa, demokrati och it, utbildning och sophantering – allt för att skapa en bättre livsvillkor för de fattiga. Vi fokuserar särskilt på kvinnor och ungdomar, eftersom de är mest utsatta. 39 % av befolkningen I Indien är barn. Hand in Hand i Indien arbetar aktivt mot barnarbete, mer än 1 139 barnvänliga byar har skapats där barnens rätt sätts i fokus. I takt med att kvinnor stärks i egenföretagande och familjen får en inkomst, minskar risken för barnarbete. Fler barn kan gå i skolan vilket kan bryta kedjan och risken för att fattigdom ärvs i nästa generation.

 

Situationen i Indien

Indien förändras snabbt och räknas som världen tredje största ekonomi. Ambitionen är att Indien 2020 ska räknas till ett högre medelinkomstland, mindre än 100 år efter sin frigörelse. Tillväxten de senaste år har varit jämn och hög. Det tillsammans med aktiva åtgärder för att bekämpa fattigdom har lett till framsteg.

Indien är det första land där man har mätt fattigdomsminskningen över tid. Enligt UNDPs multidimensionella fattigdomsindex 2018 har 271 miljoner människor i Indien tagit sig ur fattigdom under åren 2005 – 2015. Det betyder att fattigdomen i Indien har minskat från 55 procent till 28 procent under tio år. Viktiga framsteg, som visar att det är möjligt att bekämpa fattigdom. Hand in Hand delar den erfarenheten och har bidragit till att 3,19 miljoner jobb har skapats. Och fler behövs. Fortfarande lever många barn och vuxna under svåra förhållanden, enligt Världsbanken är 176 miljoner människor fortfarande extremt fattiga

Arbete är grunden för att kunna ta sig ur fattigdom, men det räcker inte. För att nå hållbar mänsklig utveckling krävs också hälsovård, sanitet, rent vatten och skolor. I Indien arbetar Hand in Hand med att förbättra livsvillkoren i hela byar. Utvecklingsprogrammen bygger på Hand in Hands grundkoncept med social mobilisering, yrkesträning, utbildning i entreprenörsskap – men också hälsokontroller, miljöfrågor, demokrati och it- kunskap.

Vårt resultat hittills i Indien:

Läs våra månadsrapporter