Ökade kunskaper i hälsa har gjort Durgabais familj friskare (Women’s Health Movement)
Specialprojekt

Ökade kunskaper i hälsa har gjort Durgabais familj friskare (Women’s Health Movement)

Innan Durgabai tog del av det treåriga kvinnliga hälsoprojektet i den indiska delstaten Madhya Pradesh saknade hon och hennes familj kunskaper i hur de skulle sköta sin hälsa, vilket gjorde att de ofta blev sjuka och fick spendera en stor del av deras inkomst på sjukvårdskostnader. Tack vare ökad hälsomedvetenhet och de kunskaper som Durgabai fick inom hälsoprojeket har deras hälsa förbättras och de behöver inte längre lägga lika mycket på sjukvårdskostnader.

37-åriga Durgabai bor i byn Titipura i Indien och har tagit del av det hälsoprojektet som genom finansiering av Svenska Postkodlotteriet fokuserar på att förbättra kvinnors hälsa i den indiska delstaten Madhya Pradesh. Familjen försörjer sig på jordbruk och en mindre affär. Durabai är medlem i självhjälpsgruppen Rani Durgawati och har genom projektet fått kunskaper som har förbättrat både hennes egen och familjens hälsa.

Durgabai har tre barn och den äldsta sonen har avslutat sin examen, medan hennes dotter och andra son studerar. Precis som de flesta av invånarna i byn Titipura saknade Durgabai och hennes familj kunskaper i hur de skulle sköta sin hälsa och hygien. Exempelvis tvättade aldrig någon i Durgabais familj sina händer vid måltider. På grund av deras dåliga hygien ledde det ofta till att familjen lätt blev sjuka.

Durgabai fick inom projektet utbildning inom hälso- och sanitetskunskap och deltog också i många möten som Hand in Hand India organiserade i byn. I de hälsocenter som anordnades inom projeket fick Durgabai och hennes familj också tillgång till vård. Efter det att Durgabai hade deltagit i aktiviteterna och har hon fått ökad kunskap inom hälsa, vilket har lett till att både hon och hennes familj har förbättrat sin hygien.

Den positiva utvecklingen har gjort det möjligt för familjen att lättare hålla sig friska och även kunna minska deras sjukvårdskostnader. ”Vi brukade spendera nästan 300-400 INR (cirka 50 kronor) varje månad på resekostnader för sjukvård, men nu har den utgiften minskat eftersom att vi inte blir sjuka lika ofta,” avslutar Durgabai.

Läs mer om det kvinnliga hälsoprojektet i Indien här.

Tillbaka till Projektarkiv