NYTT PROJEKT MED FOKUS PÅ UNGDOMAR
Nyheter

NYTT PROJEKT MED FOKUS PÅ UNGDOMAR

Den 12 augusti är det internationella ungdomsdagen och vi uppmärksammar världens unga kvinnor och män - dvs. omkring hälften av världens befolkning! Ungdomar representerar innovation och kreativitet, men saknar ofta möjligheter att förverkliga sin potential på grund av fattigdom.

I Kenya är ungefär 75% av befolkningen under 30 år och landets ungdomsarbetslöshet beskrivs som en tickande bomb med nästan 14 miljoner ungdomar som står utan jobb. Det bidrar till ökad instabilitet och att unga människor inte känner något hopp inför framtiden. Det vill Hand in Hand ändra på och i oktober startar vi ett nytt projekt i Kenya för att skapa bättre förutsättningar för landets ungdomar. Under det treåriga projektet (finansierat av Svenska PostkodLotteriet) kommer vi att utbilda 7000 unga kvinnor och män i entreprenörskap i syfte att förse dem med kompetens och motivation för att kunna förändra sin livssituation.

Tillbaka till