Ny kunskap leder till förbättrade livsvillkor
Effekt

Ny kunskap leder till förbättrade livsvillkor

En komponent i projektet har varit att bidra till att stärka kvinnor genom utbildning i mänskliga rättigheter. Förutom att kunskapen har ökat finns det också tecken på att kvinnor är mer delaktiga i beslut på bynivå än tidigare.

Tydliga resultat och förbättrade villkor – det visar halvtidsöversynen av ett projekt i slumområdet Kawangware utanför Nairobi i Kenya. Där driver Hand in Hand ett småföretagarprojekt med målet att förbättra levnadsvillkoren genom att mobilisera och stärka 3 000 personer, främst kvinnor. De får träning i entreprenörskap, miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

Redan efter halva projekttiden visar utvärderingen att de ekonomiska villkoren har förbättrats. Genom utbildningen har kvinnorna fått redskap för att komma igång med verksamheter som genererar inkomster. Nästan 70 procent anger att deras inkomster har ökat, bara en halv procent att inkomsterna har gått ner och för 29 procent har projektet hittills inte inneburit någon förändring.

När projektet startade levde 45 procent i Kawangware  över den kenyanska  fattigdomsgränsen (ca 17 kronor per dag) ett och halvt år senare hade den siffran gått upptill 70 procent. Till en del kan detta förklaras av projektet, men över hälften av deltagarna  har flera inkomstkällor så företagandet  är en del av den totala förbättringen.  27 procent använde sin nyvunna kunskap för att starta ett företag och 42 procent fick nya kunskaper så att de kunde utveckla sin verksamhet.

Effekt – förbättrade levnadsvillkor

En komponent i projektet har varit att bidra till att stärka kvinnor genom utbildning i mänskliga rättigheter. Förutom att kunskapen har ökat finns det också tecken på att kvinnor är mer delaktiga i beslut på bynivå än tidigare. Däremot har de inte börjat kräva sina rättigheter inför lokala myndigheter.

I utvärderingens djupintervjuer finns exempel på resultat av arbetet med att stärka rättigheter;

”Några kvinnor har stigit fram för att hävda sin rätt. Det var till exempel en kvinna i vår grupp vars man dog och hans släkt tog all hennes egendom. Efter att ha fått utbildning i mänskliga rättigheter och tillgång till rätt dokument, tog hon mod till sig och har börjat kämpa för att få tillbaka det som är hennes.”

Lärdomar

Utvärderingen rekommenderar att man under resten av projekttiden;

  • Lägger mer kraft på att stärka sparandet och utlåningen i självhjälpsgrupperna.
  • Stärker småföretagens kunskap om och koppling till marknader.
  • Lägger mer fokus på utbildning i miljö och klimatförändring för att öka motståndskraften mot torka och öka kunskapen om insamling och lagring av vatten för att bättre hantera effekterna av klimatförändring.

Läs rapporten i sin helhet här

Tillbaka till Utvärderingar