NOMBUSO NGUBO OCH SUKUMA COOPERATIVE BYGGER EN BÄTTRE FRAMTID STEN FÖR STEN
Entreprenörer

NOMBUSO NGUBO OCH SUKUMA COOPERATIVE BYGGER EN BÄTTRE FRAMTID STEN FÖR STEN

Arbetslösheten i byn Makhuzeni i Sydafrika är hög och att bygga ett riktigt hus är för många en ouppnålig dröm eftersom byggmaterial och tegelstenar är väldigt dyra och inte kan köpas lokalt.

Med stöd av Hand in Hand Southern Afrika har en grupp som består av fem grannar i Makhuzeni och som leds av Nombuso Ngubo, bildat ett gemensamt kooperativ – Sukuma Cooperative – för att tillverka tegelstenar vilket innebär att det blir enklare och billigare att bygga hus och genomföra renoveringar för byns invånare. Kooperativets medlemmar har genomgått entreprenörskapsträning i Hand in Hands regi där man lärt sig vad det innebär att driva ett företag och fördjupat sina kunskaper bland annat i redovisning, försäljning och marknadsföring.

Tillsammans har medlemmarna i Sukuma Cooperative nu sparat tillräckligt med pengar för att investera i nödvändiga råvaror och maskiner för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt. Nu tillverkar kooperativet 450 tegelstenar per dag som i huvudsak säljs lokalt i byn och som ger omsättning på 1 350 dollar per vecka.

Hand in Hand Southern Africa fortsätter att handleda medlemmarna i kooperativet för att ge dem möjlighet att vidareutveckla och expandera sin verksamhet. All vinst i kooperativet återinvesteras nu i verksamheten med målsättningen att utöka kapaciteten i den nuvarande produktionsanläggningen.

Tillbaka till Entreprenörer