Näringslivet – nyckelsektor för en positiv utveckling
För företag

Näringslivet – nyckelsektor för en positiv utveckling

Vi behövs alla i arbetet för en hållbar värld – men uttrycket ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, är här i högsta grad applicerbart. Stater och regeringar, privatpersoner och civilsamhället behöver kroka arm med näringslivet för att vi ska komma framåt i snabbare takt. Alla behöver se till sin vardag, sin verklighet och fråga sig: Vad kan mitt företag göra för att bidra?

Bara tillsammans kan vi skapa den ekonomiska tillväxt som krävs – och samtidigt värna om framtiden för både människa och miljö.

Hur ska man tänka som företagare?

Som entreprenör eller företagare gör man bäst i att fokusera på de områden som är mest engagerande och relevanta för just din organisation. Fundera kring hur ni kan utveckla nya lösningar med både affärspotential och en positiv inverkan på de Globala målen. Här kommer några tips:

Identifiera. Vad gör ni inom området hållbarhetsarbete redan idag och vilka av de globala målen relaterar detta till?

Konkretisera. Vilka av målen skulle ni kunna utveckla inom ert arbete? Sätt upp en målbild och några nyckeltal att följa upp.

Implementera. Vilka personer eller avdelningar har ansvar för att arbetet genomförs –involvera medarbetare som har ett stort engagemang.

Kommunicera. Berätta både internt och externt om ert hållbarhetsarbete. Använd alla kanaler och tillfällen.

Utvärdera. Genom regelbunden utvärdering lär ni er av både framgångar och misstag.

Varför är hållbart företagande lönsamt?

Ett stort antal studier och många exempel visar oss samma bild: den positiva kopplingen är tydlig mellan hållbarhet och lönsamhet. 

  • Företag med en hållbar affärsmodell är oftare lönsamma och har större möjligheter att överleva över tid.
  • Underlättar Employer branding-arbetet – både i att attrahera talanger och att behålla dem. Talangfulla medarbetare söker sig till företag med goda värderingar och ett hållbart värdeskapande.
  • Kunder blir allt mer kunniga och medvetna samt gör fler val utifrån hållbarhetsaspekter.
  • Hållbart företagande stärker långsiktigt företagens konkurrenskraft internationellt. 
  • En hållbarhetsagenda kan vara ett krav från investerare eller föregå ny lagstiftning.
Tillbaka till