Näringslivet i Göteborg uppvaktas
Nyheter

Näringslivet i Göteborg uppvaktas

Hand in Hands satsning på Västsverige intensifieras under hösten med två event i samarbete med Västsvenska handelskammaren respektive Marknadsföreningen i Göteborg.

– Det är stort intresse för vår verksamhet och det ser ut att bli fullbokade tillställningar. Vi har nu ett flertal samarbetspartners i Göteborg men ser en stor potential att få fler, säger Helen Bergendahl, ansvarig för givarsamarbeten för Hand in Hand i Göteborg.

För de flesta företag idag är det en självklarhet att hållbar utveckling är en del av företagens kärnverksamhet och något som hör hemma på ledningsnivå. Företag förväntas även ha globalt engagemang, vilket Collector bank har med i sitt hållbarhetsarbete:

– Att bidra till att människor klarar att själva komma på fötter ser vi som mycket mer långsiktigt hållbart än att enbart avsätta pengar. Det rimmar också med våra kärnvärden och vårt verksamhetsområde. I det globala perspektivet har vi valt att jobba med Hand in Hand eftersom även deras sätta att arbeta handlar om att ge förutsättningar för människor att själva förändra sin livssituation och ta sig ur fattigdom, säger Lena Apler, grundare av Collector AB.

Högaktuellt för företag idag är att föra in de globala målen – FN Agenda 2030 –  i verksamheten. Näringslivet har en nyckelroll i detta arbete. Hand in Hand bidrar till 13 av de 17 målen och kan därmed blir en partner för företags globala hållbarhetsarbete.

Läs mer om om hur Hand in hand bidrar till de globala målen >>

Tillbaka till