När samverkan möjliggör fantastiska förändringar
Entreprenörer

När samverkan möjliggör fantastiska förändringar

Nätverket Shivii, bestående av hela nio självhjälpsgrupper och 100 medlemmar, har åstadkommit fantastiska förändringar. Bland annat har de, genom att förhandla med regeringen, lyckats säkra sin tillgång till rent dricksvatten.

Nätverket Shivii är ett så kallat CLN (Cluster Level Network) vars syfte är att ge självhjälpsgruppernas kvinnor ett socialt kapital. Detta för att öka deras möjlighet att utkräva sina rättigheter och samarbeta med varandra för att etablera eller stärka sin befintliga verksamhet.

Kunskap och ökad egenmakt

Precis som alla Cluster Level Networks fick Shivii, som bildades inom Hand in Hands projekt ”United”, delta i en rad olika träningsprogram. De gavs kunskap i nätverkande och digital finansiering samt utbildades i såväl institutionella som mänskliga rättigheter och strukturella problem. Gruppens representanter lärde sig även om marknadskedjor, ledarskap och frigörelse.

Hand in Hand hjälpte grupperna med arbetslegitimation för att säkra en lägsta sysselsättningsgrad hos regeringen och kvinnorna startade egna verksamheter. De började producera papperspåsar, öppna skrädderier och skönhetssalonger och lärde sig samtidigt hantera resurser och tillgångar.

Gemensam kamp för rätten till rent dricksvatten

Ökade kunskaper och nyfunnen styrka la sedan grunden för nätverkets gemensamma kamp för byns rätt till rent dricksvatten. Shiviis representanter skrev ett klagobrev som de framförde hos kommunala myndigheter vilket ledde till att man äntligen kom i kontakt med beslutsfattare.

Tack vare kvinnornas kämpaglöd har nu åtminstone 40 av byns 100 hushåll rent vatten. Nätverket fortsätter sin kamp tills alla hushåll i byn har samma möjlighet.

Tillbaka till