MEY - ledstjärnor för Zimbabwes framtid
Specialprojekt

MEY - ledstjärnor för Zimbabwes framtid

Hand in Hand har tillsammans med Star for Life fått finansiering av Postkodlotteriets specialprojektsfond för ett partnerskapsprojekt riktat till ungdomar i Zimbabwe. Projektmålet är att ingjuta framtidshopp hos ungdomar i Zimbabwe genom utbildning i hälsa, motivation och försörjning. Projektet Motiverade Entreprenöriella Unga (MEY) löper över tre år (2017-2019) och ska mobilisera och träna 2 500 utsatta ungdomar utanför skolan och 1 200 ungdomar inom skolan.

Zimbabwe är ett land där det idag råder en hög växande arbetslöshet och hårdast drabbade i landet är ungdomarna, som utgör 83 % av alla arbetslösa. Vidare lever 15 % av Zimbabwes 13 miljoner människor med HIV/AIDS, vilket är den fjärde högsta siffran i Afrika. Ungdomsarbetslösheten och bristen på försörjningsmöjligheter kombinerat med den utbredda HIV-epidemin resulterar i att en hel generation av unga zimbabwier helt tappar färdriktning och livsmotivation. Det här gör den ekonomiska utvecklingen och hälsoproblemen till de största utmaningarna i landet idag.

Det strategiska partnerskapet mellan Hand in Hand och Star for Life utgör en holistisk satsning på Zimbabwes ungdom, för att öka ungdomars livsmotivation och försörjningsmöjligheter. Ungdomar motiveras att leva friskt och hälsosamt, samtidigt som de erbjuds möjligheter till försörjning och därmed ett meningsfullt liv. God hälsa, framtidshopp och ekonomisk försörjning kombineras till gagn för utvecklingen i Zimbabwe – ett land som står inför omvälvande politiska förändringar där gräsrötterna kommer att spela en avgörande roll.

Utöver Hand in Hands entreprenörskapsträning av ungdomarna tillhandahåller Star for Life material och träning i Star for Lifes unika motivationsmodell. Projektet implementeras av Hand in Hand Zimbabwe och Midlands Aids Service Organisation (MASO). MASO är en av  Zimbabwes största hiv-/aidsförebyggande organisationer och kommer även att stötta ungdomarna med träning i hiv/aids-prevention och reproduktiv hälsa.

Sedan projektstart i april 2017 har en nulägesanalys av projektområdena genomförts, uppstartsmöte med samtliga partners, en ”training-for- trainers” i Star for Lifes motivationsmodell för fältpersonal har hållits och ett projektanpassat uppföljningsramverk har utformats. Just nu mobiliseras de första ungdomsgrupperna i så kallade ”Star Clubs” och under september månad initieras de första träningsprogrammen.

Vid projektet slut kvarstår en ökad hälsomedvetenhet och kunskap i hur företag bedrivs. Ungdomarna kan på så vis försörja sig själva och framtida familjer och även bidra till samhällsutvecklingen i stort.

 

Foto: Federico Zacchia

Bildtext: Unga entreprenörer som ingår i självhjälpsgruppen ”Rice up and Act” i byn Marira, Shurugwi-distriktet. Gruppen består av åtta medlemmar i ålder 20-24 år.

 

Tillbaka till Projektarkiv